Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekretariat
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
tel.: 12 663 36 46
fax: 12 423 09 49

 
 

 

 

 

Inne budynki
ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków