Ogród Botaniczny

Pokaż na większej mapie

Adres
Kopernika 27
31-501 Kraków
Telefon
12 421 26 20
Fax
12 663 36 24

Rok założenia: 1783.

Ogród znajduje się od 1976 r. w rejestrze zabytków miasta Krakowa jako obiekt kultury i sztuki ogrodniczej. Jest to jedyny w Krakowie ogród z zachowanym fragmentem założenia barokowego i wieloma okazami roślin pochodzącymi z początku XIX w.

Profil badawczy:

 • florystyka,
 • fitogeografia,
 • ekologia roślin naczyniowych,
 • monitoring rzadkich i zagrożonych w Polsce paprotników i roślin kwiatowych,
 • funkcjonowanie zbiorowisk roślinnych pod wpływem antropopresji,
 • historia botaniki.

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska: Ogród Botaniczny prowadzi szeroką działalność edukacyjną na różnych poziomach:

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów biologii i farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych krakowskich uczelni, m. in. Akademii Rolniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Sztuk Pięknych
 • lekcje biologii dla szkół różnych typów
 • praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół oraz techników rolniczych i ogrodniczych
 • prelekcje popularnonaukowe (np. "Niedzielne spotkania w Ogrodzie Botanicznym" - w sezonie zimowym)
 • audycje radiowe i telewizyjne
 • wystawy malarstwa i fotografii przyrodniczej

Przy Ogrodzie Botanicznym działalność swą prowadzi Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych - Okręg Krakowski.

Kierownik

dr hab. Józef Mitka, prof. UJ
tel. 12 663 36 31
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków

e-mail: j.mitka@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Piotr Klepacki – dr, asystent

Specjalność:

 • etnobotanika

Zainteresowania badawcze:

 • etnobotanika miejska,
 • społeczny kontekst funkcjonowania obszarów przyrodniczych w mieście,
 • etnobotanika historyczna,
 • przyroda w rewitalizacji miast.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Warsztaty botaniczne,
 • Rozpoznawanie roślin w terenie,
 • Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych,
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Technologie informatyczne.


Józef Mitka - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • taksonomia i ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia numeryczna,
 • zróżnicowanie rodzaju Aconitum w Karpatach,
 • rzadkie i zagrożone gatunki roślin i praktyczne aspekty czynnej ochrony przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Statystyka,
 • Numeryczne metody - zastosowanie w badaniach florystycznych,
 • Obsługa programów komputerowych,
 • Ochrona gatunkowa roślin - teoria i praktyka,
 • Monitoring biologiczny (dla kierunku: Ochrona Środowiska).
 

Alicja Zemanek - prof. dr hab., profesor nadzwyczajny

Specjalność:

 • historia botaniki

Zainteresowania badawcze:

 • historia botaniki i biologii,
 • etnobotanika historyczna,
 • relacje przyroda -nauka -kultura,
 • historia i metodologia nauk przyrodniczych,
 • naukoznawstwo.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Historia botaniki,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Seminarium dla IV roku.

Wykłady dla doktorantów:

 • Nowe osiągnięcia,
 • Odkrycia i programy badawcze w poszczególnych działach botaniki i ich znaczenie dla praktyki.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Janina Bilatczak
 • mgr inż. Grażyna Czeluśniak
 • Teresa Dudzik
 • mgr inż. Tomasz Głuszak
 • Czesława Janicka
 • Ewa Klocek
 • mgr inż. Teresa Kozłowska
 • mgr inż. Danuta Mądro
 • Grażyna Miszczyk
 • mgr inż. Barbara Serafin
 • mgr inż. Beata Sikora-Majewska
 • Maria Sobczyk
 • mgr inż. Dorota Wróbel

Pracownicy obsługi

 • Wojciech Bednarz
 • Marzena Figuła
 • Andrzej Heród
 • Izabella Kawalec
 • Robert Kogut
 • Joanna Kozak
 • Grażyna Kurowska
 • Maria Szymoniak
 • Andrzej Żbik

Pracownik administracyjny

 • Jan Czechowski

Pracownicy i obsługa zielnika

 • dr Małgorzata Jaźwa
 • Małgorzata Wyrwała
 • Joanna Połcik

Doktoranci

 • mgr Jakub Dębowski
 • mgr Aleksandra Mazurkiewicz
 • mgr Robert Zelek