Ogród Botaniczny

Pokaż na większej mapie

Adres
Kopernika 27
31-501 Kraków
Telefon
12 421 26 20
Fax
12 663 36 24

Rok założenia: 1783.

Ogród znajduje się od 1976 r. w rejestrze zabytków miasta Krakowa jako obiekt kultury i sztuki ogrodniczej. Jest to jedyny w Krakowie ogród z zachowanym fragmentem założenia barokowego i wieloma okazami roślin pochodzącymi z początku XIX w.

Profil badawczy:

 • florystyka,
 • fitogeografia,
 • ekologia roślin naczyniowych,
 • monitoring rzadkich i zagrożonych w Polsce paprotników i roślin kwiatowych,
 • funkcjonowanie zbiorowisk roślinnych pod wpływem antropopresji,
 • historia botaniki.

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska: Ogród Botaniczny prowadzi szeroką działalność edukacyjną na różnych poziomach:

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów biologii i farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych krakowskich uczelni, m. in. Akademii Rolniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Sztuk Pięknych
 • lekcje biologii dla szkół różnych typów
 • praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół oraz techników rolniczych i ogrodniczych
 • prelekcje popularnonaukowe (np. "Niedzielne spotkania w Ogrodzie Botanicznym" - w sezonie zimowym)
 • audycje radiowe i telewizyjne
 • wystawy malarstwa i fotografii przyrodniczej

Przy Ogrodzie Botanicznym działalność swą prowadzi Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych - Okręg Krakowski.

Kierownik

prof. dr hab. Józef Mitka
tel. 12 663 36 31
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków

e-mail: j.mitka@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Józef Mitka - prof. dr hab., profesor nadzwyczajny

Specjalność:

 • taksonomia i ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia numeryczna,
 • zróżnicowanie rodzaju Aconitum w Karpatach,
 • rzadkie i zagrożone gatunki roślin i praktyczne aspekty czynnej ochrony przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Statystyka,
 • Numeryczne metody - zastosowanie w badaniach florystycznych,
 • Obsługa programów komputerowych,
 • Ochrona gatunkowa roślin - teoria i praktyka,
 • Monitoring biologiczny (dla kierunku: Ochrona Środowiska).

Doktoranci

 • mgr Jakub Dębowski
 • mgr Aleksandra Mazurkiewicz