Herbarium Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (KRA)

Adres i kontakt, Kurator

Adres: Zielnik Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 31
31-501 Kraków

Godziny pracy i otwarcia zielnika: poniedziałek–piątek, 8.00–16.00

Kurator: dr hab. Marcin Nobis, prof UJ
tel. 12 664 69 29
e-mail: m.nobis@uj.edu.pl

Opiekunowie poszczególnych działów

Rośliny naczyniowe, mszaki: dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ
tel. 12 663 36 64
e-mail: m.nobis@uj.edu.pl

Grzyby, śluzowce: dr hab. Piotr Mleczko
tel. 12 424 17 99
e-mail: ubmleczk@cyf-kr.edu.pl, piotr.mleczko@uj.edu.pl

Porosty: dr hab. Piotr Osyczka
tel. 12 663 36 47
e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl

Rośliny kopalne (kolekcja podręczna i dydaktyczna): dr Grzegorz Pacyna
tel. 12 663 36 61
e-mail: grzegorz.pacyna@uj.edu.pl

Pracownicy i obsługa zielnika

  • Małgorzata Wyrwała
  • Joanna Połcik

Kolekcja

Liczba alegatów zielnikowych:
Kolekcja roślin naczyniowych liczy obecnie około 500 000 arkuszy wcielonych do głównego zbioru oraz około 200 000 arkuszy przygotowanych do wcielenia bądź wymagających opracowania; mszaki (mchy i wątrobowce) reprezentowane są przez około 20 000 okazów; porosty liczą ponad 100 000 okazów; grzyby i śluzowce ponad 50 000 okazów oraz rośliny kopalne obejmują ponad 15 000 alegatów. Dodatkowo zdeponowana jest tu kolekcja owoców i szyszek licząca ponad 1000 okazów. Ponadto, około 50 000 alegatów zostało przekazanych z Zielnika Instytutu Botaniki do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ogółem w zielniku przechowywanych jest około 886 000 okazów.

Obszar geograficzny:
Europa, Afryka, Azja, Ameryka Płd., Ameryka Płn., Arktyka, Antarktyka

Rośliny naczyniowe: Feliks Berdau (Europa), Konstanty Jelski (Ameryka Południowa); Jan Kornaś i Anna Medwecka-Kornaś (Europa, Afryka, Ameryka Północna, Azja); Anna Pacyna (Europa środkowa, Azja - Mongolia), Marcin Nobis (Azja – Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Uzbekistan, Nepal); Bogumił Pawłowski (Europa środkowa), Marian Raciborski (Europa, Azja - Jawa), Adam Starzeński (Afryka wschodnia), Aleksander Śleńdziński (Europa), Jan Walas (Europa), Adam Zając, Maria Zając i in. (Europa środkowa i południowa, Południowo-zachodnia Azja), oraz liczne zbiory wielu innych uczonych, głównie z obszaru Środkowej Europy.
Mszaki: Maria Olech (Antarktyka, Arktyka - Spitsbergen), Marian Raciborski (Azja - Jawa), Bronisław Szafran (Europa), Antoni Żmuda (Europa).
Grzyby: Barbara Gumińska (Polska), Marian Raciborski (Azja - Jawa), Piotr Mleczko (Polska).
Porosty: Maria Olech (Arktyka, Antarktyka); Michał Węgrzyn (Arktyka).
Śluzowce: Anna Drozdowicz (Polska), Józef Rostafiński (Europa)

Historia Herbarium KRA