Skład Rady Instytutu Botaniki

Profesorowie i adiunkci z habilitacją

 • prof. dr hab. Szymon ZUBEK - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej JOACHIMIAK
 • prof. dr hab. Piotr KÖHLER
 • prof. dr hab. Józef MITKA
 • prof. dr hab. Bartosz PŁACHNO
 • dr hab. Grzegorz GÓRALSKI, prof. UJ
 • dr hab. Krystyna MUSIAŁ, prof. UJ
 • dr hab. Marcin NOBIS, prof. UJ
 • dr hab. Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ, prof. UJ
 • dr hab. Robert KONIECZNY
 • dr hab. Piotr MLECZKO
 • dr hab. Agnieszka NOBIS
 • dr hab. Piotr OSYCZKA
 • dr hab. Marzena POPIELARSKA-KONIECZNA
 • dr hab Aneta SŁOMKA
 • dr hab. Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
 • dr hab. Hajnalka SZENTGYÖRGYI
 • dr hab. Halina ŚLESAK
 • dr hab. Michał WĘGRZYN

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Ewelina KLICHOWSKA
 • dr Artur PLISZKO
 • dr Kaja ROLA

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • dr Bogusław BINKIEWICZ
 • Aneta MATYKIEWICZ

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • mgr Rita RAKOWSKA
 • mgr Justyna ŻABICKA
   
 • lic. Aleksandra BRANKIEWICZ
 • Dorota SKÓRCZEWSKA
 • Kinga MISZCZAK

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym

 • prof. dr hab. Eugeniusz DUBIEL
 • prof. dr hab. Zbigniew DZWONKO
 • prof. dr hab. Barbara GUMIŃSKA
 • prof. dr hab. Krystyna HARMATA
 • prof. dr hab. Romana IZMAIŁOW
 • prof. dr hab. Elżbieta KUTA
 • prof. dr Anna MEDWECKA-KORNAŚ
 • prof. dr hab. Stefania LOSTER
 • prof. dr hab. Maria OLECH
 • prof. dr hab. Kazimierz SZCZEPANEK
 • prof. dr hab. Krystyna TOWPASZ
 • prof. dr hab. Adam ZAJĄC
 • prof. dr hab. Alicja ZEMANEK
 • prof. dr hab. Bogdan ZEMANEK

Przedstawiciel związków zawodowych z głosem doradczym

 • mgr Stefan GAWROŃSKI

Terminy posiedzeń

Planowane terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Instytutu Botaniki UJ w roku akademickim 2020/2021:

 • 06.10.2020
 • 03.11.2020
 • 01.12.2020
 • 12.01.2021
 • 02.02.2021
 • 02.03.2021
 • 06.04.2021
 • 11.05.2021
 • 01.06.2021
 • 07.09.2021