Wojciech Bąba

Dane adresowe (address)

Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.13
e-mail: wojciech.baba@uj.edu.pl, wojciech.baba12@gmail.com
tel.: 12 664-69-27; 607 799 324

Wykształcenie

2017: Doktor habilitowany nauk biologicznych, dyscyplina: biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Kraków cykl publikacji pt. "Eko-fizjologiczne i genetyczne mechanizmy ekspansji Brachypodium pinnatum w krajobrazie rolniczym"
2001: Doktor nauk biologicznych: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Praca doktorska pt. "Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowania ekosystemów muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym i otulinie"

Tematyka badawcza

 • Multi-dyscyplinarne badania mechanizmów reakcji roślin na stresy środowiskowe (morfo-anatomiczne, ekologiczne, genetyczne, fizjologiczne, z wykorzystaniem nieinwazyjnej metody fluorescencji chlorofilu)
 • Ekologiczne i mikroewolucyjne mechanizmy dyspersji, adaptacji i ekspansji gatunków roślin
 • Zastosowanie data mining, metod statystycznych, numerycznych i bioinformatycznych w analizie i modelowaniu procesów biologicznych (R CRAN, Octave/Matlab, ArcGIS)
 • Długoterminowa dynamika i aktywna ochrona populacji i zbiorowisk muraw kserotermicznych

Wybrane staże zagraniczne i szkolenia

2017: Bułgaria. Kurs “Zastosowanie metod fluorescencji chlorofilu w badaniach stresu środowiskowego roślin”. Szkolenie w ramach programu. Erasmus+, Department of Biophysics and Radiobiology, Faculty of Biology, St. Kliment Ohridsky University, Sofia
2015: Niemcy. University of Göttingen – wizytacja laboratoriów i zajęć dydaktycznych, 5 dni
2014: Niemcy. University Freiburg – wizytacja zajęć dydaktycznych z eko-fizjologii, 7 dni
2012: Wlk. Brytania. University of Wolverhampton, School of Applied Sciences, (1 tydzień) 03.06.2012-10.06.2012. Wyjazd w ramach grantu LLP/Erasmus – wyjazd szkoleniowy
2011: Niemcy. Freising –Weihenstephan. Kurs Processing vegetation data in R, 
2010: Rep. Czeska. Charles University, Prague, Zuzana Munzbergova: Kurs” Methods in population biology”. Department of Botany Faculty of Science
2004, 2005, 2006: The Netherlands, Departmernt, Department of Experimental Plant Ecology, Radboud University of Nijmegen, (PAS-KNAW fellowship) - łącznie 4 miesiące

Projekty badawcze

 • N303 101 31/3363 „Wzorce zmienności genetycznej populacji gatunków ekspansywnych w procesie kolonizacji siedlisk w zależności od czasu ich powstania i stopnia izolacji przestrzennej”; Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik projektu
 • P04G 021 21 „Rola luk w kształtowaniu różnorodności ekosystemów muraw kserotermicznych” Instytut Ochrony Przyrody PAB, kierownik projektu
 • Ekologiczne podstawy ochrony i kształtowania muraw kserotermicznych (1996-obecnie)

Dydaktyka

 • Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
 • Ekologia populacji roślin
 • Ekologia ogólna
 • Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej

Wybrane publikacje

Lista A

Kalaji, H.M., Schansker, G., Brestic, M., Bussotti, F., Calatayud, A., Ferroni, L., Goltsev, V., Guidi, L., Jajoo, A., Li, P., Losciale, P., Mishra, V.K., Misra, A.N., Nebauer, S.G., Pancaldi, S., Penella, C., Pollastrini, M., Suresh, K., Tambussi, E., Yanniccari, M., Zivcak, M., Cetner, M.D., Samborska, I.A., Stirbet, A., Olsovska, K., Kunderlikova, K., Shelonzek, H., Rusinowski, S., Bąba, W., 2017. Frequently asked questions about chlorophyll fluorescence, the sequel. Photosynthesis Research doi:10.1007/s11120-016-0318-y, 1:54

Bąba, W., Błońska, A., Kompala-Baba, A., Małkowski, L., Ziemer, B., Sierka, E., Nowak, T., Wozniak, G., Besenyei, L., 2016. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) root colonization dynamics of Molinia caerulea (L.) Moench. in grasslands and post-industrial sites. Ecological Engineering 95, 817–827. doi:10.1016/j.ecoleng.2016.07.013

Bąba, W., Kalaji, H.M., Kompala-Baba, A., Goltsev, V., 2016b. Acclimatization of Photosynthetic Apparatus of Tor Grass (Brachypodium pinnatum) during Expansion. PLOS ONE 11. doi:10.1371/journal.pone.0156201

Goltsev, V.N., Kalaji, H.M., Paunov, M., Baba, W., Horaczek, T., Mojski, J., Kociel, H., Allakhverdiev, S.I., 2016. Variable chlorophyll fluorescence and its use for assessing physiological condition of plant photosynthetic apparatus. Russian Journal of Plant Physiology 63, 869–893. doi:10.1134/S1021443716050058

Zubek, S., Nobis, M., Blaszkowski, J., Nowak, A., Majewska, M.L., Baba, W., 2016. Arbuscular mycorrhiza and fungal root endophytes of weeds in an altitudinal gradient in the Pamir Alai Mountains of Central Asia. Plant Biosystems 150, 161–170. doi:10.1080/11263504.2014.990944

Mitka, J., Boroń, P., Wróblewska, A., Bąba, W., 2015. AFLP analysis reveals infraspecific phylogenetic relationships and population genetic structure of two species of Aconitum in Central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84, 267–276. doi:10.5586/asbp.2015.012

Sutkowska, A., Pasierbinski, A., Bąba, W., Warzecha, T., Mitka, J., 2015. Additivity of issr markers in natural hybrids of related forest species Bromus benekenii and B. ramosus (Poaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57, 82–94. doi:10.1515/abcsb-2015-0015

Kostrakiewicz-Gieralt, K., Bąba, W., 2014. The influence of standing vegetation height on the reproductive allocation in populations of Serratula tinctoria L. (Asteraceae). Polish Journal of Ecology 62, 89–99.

Kompala-Bąba, A., Bąba, W., 2013. The spontaneous succession in a sand-pit - the role of life history traits and species habitat preferences. Polish Journal of Ecology 61, 13–22.

Zubek, S., Blaszkowski, J., Seider-Lozykowska, K., Bąba, W., Mleczko, P., 2013. Arbuscular mycorrhizal fungi abundance, species richness and composition under the monocultures of five medicinal plants. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 12, 127–141.

Bąba, W., Kurowska, M., Kompala-Baba, A., Wilczek, A., Dlugosz, J., Szarejko, I., 2012b. Genetic diversity of the expansive grass Brachypodium pinnatum in a changing landscape: Effect of habitat age. Flora 207, 346–353. doi:10.1016/j.flora.2012.01.011

Bąba, W., Kurowska, M., Kompala-Baba, A., Wilczek, A., Dlugosz, J., Szarejko, I., 2012a. Genetic diversity of populations of Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.: expansive grass in a fragmented landscape. Polish Journal of Ecology 60, 31–40.

Bąba, W., 2005. The small-scale species mobility in calcareous grasslands - Example from southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74, 53–64.

Bąba, W., Kompala-Baba, A., 2005. Do small-scale gaps in calcareous grassland swards facilitate seedling establishment? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74, 125–131.

Bąba, W., 2004. The species composition and dynamics in well-preserved and restored calcareous xerothermic grasslands (South Poland). Biologia 59, 447–456.

Bąba, W., 2003. Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and mowing. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72, 61–69.

Inne publikacje

Cetner M.D., Dąbrowski P., Samborska I.A., Łukasik I., Swoczyna T.,  Pietkiewicz S., Bąba W., Kalaji H.M. 2016. Zastosowanie pomiarów fluorescencji chlorofilu w badaniach środowiskowych. Kosmos 65 (2) 197-205.

Mitka J., Bąba W., Boroń P., Ilnicki T., Sutkowska A., Wróblewska A. 2013. Evolutionary link between the Sudeten and Western Carpathian Aconitum sect. Aconitum. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, suppl. 1: 57–57.

Bąba W., Kurowska M., Kompała-Bąba A., Wilczek A., Długosz J., Szarejko I. 2011. Genetic diversity of Brachypodium pinnatum (Poaceae) metapopulation in the Cracow Upland (S Poland), 45-56. L. Frey (ed.). Advances in grass biosystematics. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

Kompała-Bąba A., Bąba W. 2009. Threatened and protected species in the “Kuźnica Warężyńska” sandpit (the Wyżyna Śląska Upland, southern Poland). [W:] Z. Mirek, A. Nikel (eds.), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, 259-268 

Bąba W., Kompała-Bąba A.N. 2007. Communities with Bunias orientalis in human-made habitats of the Silesian Upland (southern Poland). [In:] B. Tokarska-Guzik, J.H. Brock, G. Brundu, L. Child, C.C. Daehler, P. Pyšek. Plant invasion: Human perception, ecological impacts and management, pp. 169-206. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands 

Bąba W., Kompała A. 2003. Grasses in plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Dąbrowska Basin (Silesian Upland): 513-529. [W]: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences Kraków. 

Bąba W., Błońska A., Kompała A. 2003. Grasses in plant communities of the sand-pits: 547-562. [In]: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kompała-Bąba A., Błońska A., Bąba W., Czyba M. 2005. Grasses in the plant communities which develop on the waste sites of zinc-lead industry (Upper Silesia, S Poland). [W:] L. Frey (red), Biology of grasses: 269-282. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

Kompała-Bąba A., Bąba W. 2006. Solidago graminifolia (L) Elliott on anthropogenic sites of Silesian Upland. Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 329-332.

Bąba W., Kompała-Bąba A. 2005. The structure, dynamics and gap colonization in calcareous grasslands of the Cracow Jura, Ecological Questions 6: 115-125. 

Mitka J., Wróblewska A., Bąba W., Watrak G., Wątroba M., Boroń P. 2015. Pochodzenie Galium schultesii i Stellaria holostea w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 23: 17-54

Sutkowska A., Anamthawat – Jónsson K., Magnússon B., Bąba W., Mitka J. 2015. ISSR analysis of two founding plant species on the volcanic island Surtsey, Iceland: grass versus shrub. Surtsey Research 13: 17–30.

Bąba W. 2014. Carex pediformis C. A. Meyer – Turzyca stopowata. W.: Kaźmierczakowa, Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin Paprotniki I rośliny kwiatowe wydanie III, uaktualnione i rozszerzone. ss. 715-716.

Bąba W. 2014. Thymus preacox Opiz  – Macierzanka wczesna. W.: Kaźmierczakowa, Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin Paprotniki i rośliny kwiatowe wydanie III, uaktualnione i rozszerzone. ss. 428-429.

Kucharczyk M., Bąba W. Kucharczyk H. Cypripedium calceolus L. 2014. Obuwik pospolity W.: Kaźmierczakowa, Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin Paprotniki i rośliny kwiatowe wydanie III, uaktualnione i rozszerzone. ss. 739-741.

Kompała-Bąba A., Bąba W. 2007. Przemiany składu florystycznego zbiorowisk łąkowych Kotliny Dąbrowskiej (Wyżyna Śląska) jako wynik zaprzestania tradycyjnych form użytkowania i degradacji środowiska. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 173-186. 

Bąba W. 2007. Ochrona czynna i bierna ekosystemów, s. 93-97. [W] M. Grzegorczyk, Integralna ochrona przyrody, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Błońska A., Kompała Bąba A., Bąba W. 2007. Zbiorowiska roślinne gruntów porolnych na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jego obrzeżach. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 147-162

Kompała-Bąba A., Błońska A., Bąba W. 2005. The participation of Reynoutria japonica Houtt.in phytocoenoses growing in the Upper Silesian Industrial Region Thaiszia, Journal of Botany 15(1): 233-248. 

Kompała-Bąba A., Bąba W., Błońska A. 2004. Forest communities in the “Kuźnica Warężyńska” sand-pit. Zeszyty Naukowe 131. Inżynieria Środowiska 12: 197-204. Uniwersytet Zielonogórski. 

Bąba W., Błońska A., Kompała A. 2004. Kształtowanie się spontanicznej roślinności na nieużytkach poprzemysłowych. Środowisko i Rozwój 9(1): 89-105. 

Bąba W., Kompała A. 2003. Piaskownie jako centra bioróżnorodności.„Środowisko i Rozwój” 7(1): 85-101

Bąba W. 2002/2003. Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Wąwóz Bolechowicki” na Wyżynie Krakowskiej. Prądnik, Prace Muz. Szafera 13: 121-129. 

Bąba W. 2002/2003. Zbiorowiska roślinne rezerwatu krajobrazowego „Dolina Eliaszówki”. Prądnik, Prace Muz. Szafera 13: 115-120.

Bąba W. 2002/2003. Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowania ekosystemów muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym i otulinie. I. Wstęp. Prądnik, Prace Muz. Szafera 13: 15-75. 

Bąba W. 2002/2003. Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowania ekosystemów muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym i otulinie. II. Zmiany składu florystycznego badanych poletek. Prądnik, Prace Muz. Szafera 13: 76-94. 

Bąba W. 2002/2003. Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowania ekosystemów muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym i otulinie. III. Zmiany struktury zbiorowisk pod wpływem zastosowanych zabiegów. Prądnik, Prace Muz. Szafera 13: 95-115. 

Bąba W., Kucharczyk M. 2001. Cypripedium calceolus L. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. im. W. Szafera  PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.

Bąba W., Biderman A. W. 2001. Carex pediformis C. A. Meyer, [w:] Polska Czerwona Księga Roślin, red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, PAN. Kraków, s. 513–514. 

Bąba W., Biderman A. W. 2001. Thymus praecox Opiz. [W:] Polska Czerwona Księga Roślin, red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, PAN. Kraków, s. 320–321.