Robert Konieczny

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: robert.konieczny@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 32

Tematyka badawcza

 • różnicowanie roślin
 • reaktywne formy tlenu
 • systemy antyoksydacyjne komórki
 • adaptacje do stresu abiotycznego

Wybrane publikacje (selected publications)

Pilarska M, Malec P, Salaj J, Bartnicki F, Konieczny R (2016) High expression of SOMATIC EMBRYOGENESIS RECEPTOR-LIKE KINASE coincides with initiation of various developmental pathways in in vitro culture of Trifolium nigrescens. Protoplasma, 253: 345-355.

Libik-Konieczny M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Desel C, Michalec-Wazecha Z, Miszalski Z, Konieczny R (2015) The localization of NADPH oxidase and reactive oxygen species in in vitro-cultured Mesembryanthemum crystallinum L. hypocotyls discloses their differing roles in rhizogenesis. Protoplasma 252: 477-87.

Konieczny R, Banas AK, Surówka E, Michalec Z, Miszalski Z, Libik-Konieczny M (2014) Pattern of antioxidant enzyme activities and hydrogen peroxide content during developmental stages of rhizogenesis from hypocotyl explants of Mesembryanthemum crystallinum L. Plant Cell Reports, 33:165-177.

Pilarska M, Knox JP, Konieczny R (2013) Arabinogalactan-protein and pectin epitopes in relation to an extracellular matrix surface network and somatic embryogenesis and callogenesis in Trifolium nigrescens Viv. Plant Cell Tissue and Organ Culture 115(1):35-44.

Libik-konieczny M, Konieczny R, Surówka E, Ślesak I, Michalec Ż, Rozpądek P, Miszalski Z (2012) Pathways of ROS homeostasis regulation in Mesembryanthemum crystallinum L. calli exhibiting differences in rhizogenesis. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 110:123-131.

Konieczny R, Sliwinska E, Pilarska M, Tuleja M (2012) Morphohistological and flow cytometric analyses of somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens Viv. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 109(2):131-141.

Konieczny R, Obert B, Bleho J, Müller J, Heym C, Tuleja M, Menzel D, Šamaj J (2011) Stable transformation of Mesembryanthemum crystallinum (L.) with Agrobacterium rhiozgenes harbouring the green fluorescent protein targeted to the endoplasmic reticulum. Journal of Plant Physiology 168:722-729.

Konieczny R, Pilarska M, Tuleja M, Salaj T, Ilnicki T (2010) Somatic embryogenesis and plant regeneration in zygotic embryos of Trifolium nigrescens (Viv). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 100(2):123- 130.

Konieczny R, Kępczyński J, Pilarska M, Cembrowska D, Menzel D, Šamaj J (2009) Cytokinin and ethylene affect auxin transport-dependent rhizogenesis in hypocotyls of common ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.). Journal of Plant Growth Regulation 28(4):331-340.

Konieczny R, Libik M, Tuleja M, Niewiadomska M, Miszalski Z (2008) Oxidative events during in vitro regeneration of sunflower. Acta Physiologiae Plantarum 30:71-79.

Konieczny R, Świerczyńska J, Czaplicki AZ, Bohdanowicz J (2007) Distribution of pectin and arabinogalactan protein epitopes during organogenesis from androgenic callus of wheat. Plant Cell Reports, 26(3): 355-363.

Pilarska M, Czaplicki AZ, Konieczny R (2007) Patterns of pectin epitope expression during shoot and root regeneration in androgenic cultures of two wheat cultivars. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 49:69-72.

Konieczny R, Bohdanowicz J, Czaplicki AZ, Przywara L † (2005) Extracellular matrix surface network during plant regeneration in wheat anther culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 83(2): 201-208.

Libik M, Konieczny R, Pater B, Ślesak I, Miszalski Z (2005) Differences in the activities of some antioxidant enzymes and in H2O2 content during rhizogenesis and somatic embryogenesis in callus cultures of the ice plant. Plant Cell Reports 23:834-841.

Konieczny R, Czaplicki AZ, Golczyk H, Przywara L (2003) Two pathways of plant regeneration in wheat anther culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 73:177-187.

Dydaktyka

Kursy:

 • Biologia roślin – podstawy (WBNZ-823)
 • Biotechnologia roślin w ochronie przyrody (WB.IB.M-OP-U15)
 • Postępy w biologii komórki (WB.SD-10)
 • Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin (WBNZ-898)
 • Fizjologia roślin (WBNZ-479A, WBNZ-945-IK)

Tematyka prac licencjackich i magisterskich:

 • Różnicowanie roślin w warunkach in vitro: rola reaktywnych form tlenu, układów antyoksydacyjnych oraz regulatorów wzrostu; strukturalne aspekty różnicowania tkanek i organów
 • Adaptacje roślin do stresu abiotycznego: rola układów antyoksydacyjnych i kinaz receptoropodobnych

Aktualne propozycje tematów prac licencjackich  magisterskich:

 • Udział kinaz receptoropodobnych SERK w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stres osmotyczny
 • Rola reaktywnych form tlenu oraz enzymów antyoksydacyjnych w androgenezie jęczmienia
 • Charakterystyka zdolności morfogenetycznych wybranych przedstawicieli rodzaju Trifolium in vitro
 • Udział kinazy receptoropodobnej SERK1 w odpowiedzi Trifolium nigrescens na wybrane rodzaje stresu abiotycznego
 • Charakterystyka biochemiczna dysmutaz ponadtlenkowych z Viola tricolor