Piotr Klepacki

Dane adresowe

Ogród Botaniczny, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
Ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
e-mail: piotr.klepacki@uj.edu.pl
tel: +48 12 636 36 25; +48 501 083 560
www.researchgate.net/profile/Piotr_Klepacki

Zainteresowania badawcze

 • Etnobotanika miejska
 • Społeczny kontekst funkcjonowania obszarów przyrodniczych w mieście
 • Etnobotanika historyczna
 • Przyroda w rewitalizacji miast

Dydaktyka

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
 • Warsztaty Botaniczne
 • Rozpoznawanie roślin
 • Botanika – zajęcia terenowe
 • Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Technologie informatyczne

Wybrane publikacje

Kujawska M., Klepacki P., Łuczaj Ł. 2017. Fischer’s Plants in folk beliefs and customs: a previously unknown contribution to the ethnobotany of the Polish-Lithuanian-Belarusian borderland. Journal of ethnobiology and ethnomedicine 13.1:20. doi: DOI: 10.1186/s13002-017-0149-8

Nowak J., Woźniakiewicz M., Klepacki P., Sowa A., Kościelniak P. 2016. Identification and determination of ergot alkaloids in Morning Glory cultivars. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 408:3093-3102. doi:10.1007/s00216-016-9322-5

Klepacki P. 2016. Rośliny użytkowe w Puszczy Knyszyńskiej i Beskidzie Niskim. Etnobiologia Polska 6:31-116.

Kujawska M., Łuczaj. Ł., Sosnowska J., Klepacki P. 2016. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych: słownik Adama Fischera. Polskie Towarzystwo Ludowe, Wrocław.