Maria Kościńska-Pająk

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: maria.pajak@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 33

Tematyka badawcza

  • analiza procesów embriologicznych w zalążkach i pylnikach  gatunków rozmnażających się seksualnie i apomiktycznie
  • detekcja kalozy jako markera  komórek szlaku płciowego
  • biologia rozmnażania inwazyjnych gatunków roślin

Wybrane publikacje (selected publications)

Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2016. Insights into developmental processes in anthers, ovaries, and ovules of Taraxacum belorussicum (Asteraceae-Cichorioideae) using DIC optics. Plant Systematics and Evolution 302: 617-628.

Musiał K., Kościńska-Pająk M., Antolec R., Joachimiak A. 2015. Deposition of callose in young ovules of two Taraxacum species varying in the mode of reproduction. Protoplasma 252: 135-144.

Izmaiłow R., Kościńska-Pająk M., Kwiatkowska  M., Musiał K. 2015. Wpływ metali ciężkich na procesy reprodukcyjne roślin. W: Ekotoksykologia rośliny gleby metale. Wierzbicka M. [red.] Wydawnictwo UW, 96-116.

Kościńska-Pająk M., Musiał K., Janiszewska K. 2014. Embryological processes in ovules of Rudbeckia laciniata l. (Asteraceae) from Poland. Modern Phytomorphology 5: 19-23.

Migdałek G.,  Kolczyk J., Pliszko A., Kościńska-Pająk M., Słomka A. 2014. Reduced pollen viability and achene development in Solidago xniederederi Khek from Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83: 251-255.

Musiał K., Górka P., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2013. Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. Palustria). Botany 91: 614-620.

Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2013. Egg apparatus in sexual and apomictic species of Taraxacum: structural and immunocytochemical aspects of synergid cells.   Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55(1): 107-113.

Musiał K.,  Kościńska-Pająk M., Śliwińska E., Joachmiak A. 2012. Developmental events in ovules of the ornamental plant Rudbeckia bicolor Nutt. Flora 207: 3-9.
 
Musiał K., Kościńska-Pająk M., Marciniuk J. 2010. Behaviour of the anther's tapetum in Taraxacum atricapillum sect. Borea from Poland. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52 supl. 1: 78-78.
 
Tucharz M., Bernatowska A., Kościńska-Pająk M. 2010.  Disturbances of microsporogenesis in obligatory apomict Chondrilla brevirostris L. (Asteraceae). Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52: 93-93.

Kościńska-Pająk M., Bednara J. 2006. Unusual microtubular cytoskeleton of apomictic embryo sac of Chondrilla juncea L. Protoplasma 227: 87-93.
 
Musiał K., Kościńska-Pająk M., Śliwińska E. 2006. Flow cytometric analysis of DNA content in the embryo, endosperm and young seedlings of Rudbeckaa bicolor Nutt.  Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 48 suppl. 1: 23-23.
 
Chudzik B., Kościńska-Pająk M., Śnieżko R. 2005. Immunodetection of arabinogalactan proteins (AGPs) in apomictic ovules of Chondrilla juncea L.  Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47: 35-35.
 
Kościńska-Pająk M., Chudzik B., Zarzyka B., Pawelec J.  2005.  Structural and biochemical changes in the micropylar region of Chondrilla juncea apomictic ovule. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47: 66-66.
 
Musiał.,  Kościńska-Pająk M., Śliwińska E., Ilnicki T. 2005. Embryo and endosperm in Rudbeckia bicolor Nutt. - resumption of study. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47: 75-75.

Bohdanowicz  J., Szczuka  E., Świerczyńska, J., Sobieska J., Kościńska-Pająk M. 2005. Distribution of microtubules during regular and disturbed microsporogenesis and pollen grain development in Gagea lutea (L.) Ker..Gaw. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47(2): 89-96.

Giełwanowska I., Szczuka  E., Kościńska-Pająk  M., Bednara J. 2005. Microtubular cytoskeleton during microsporogenesis of Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47: 115-122.

Kościńska-Pająk M., Bednara, J. 2003. Microtubule patterns and organelles during microsporogenesis in apomictic Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 45(2): 169-176.
 
Kościńska-Pająk M, Śnieżko R. 2003. Apomixis - Current Research in Plant embryology and molecular genetics. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Sectio EEE, Horticultura. XIII: 53-62.

Kościńska-Pająk M. 2002. Embryo development and structure in the  autonomous apomict Chondrilla juncea (Asteraceae) from a polluted area. Polish Botanical Studies 15: 21-30.

Czapik R, Izmaiłow R, Kościńska-Pająk M. 2002. Developmental  disturbances and degeneration of plant embryo in polluted environment. Polish Botanical Studies 15: 39-48.

Kościńska-Pająk M. 2002. Immunofluorescence of microtubular cytoskeleton during microsporogenesis of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in polluted environment. Polish Botanical Studies 15: 49-58.

Izmaiłow R,  Kościńska-Pająk M. 2001. Fertility of Echinacea angustifolia Moench and Linum usitatissimum L. after herbicide treatment. [In]: Breeding Research on  Aromiatic andMedicinal Plants [Johnson Ch. B and Franz Ch eds.].The Harworth Herbal Press , New York, London, Oxford, 65-70.

Kościńska-Pająk M. 2000. Microspores and pollen grain in triploid Chondrilla juncea L. from unpolluted and polluted areas.  Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 42(2): 135 -140.

Czapik R, Kościńska-Pająk M. 2000. Apomictic studies and agamospermy in Polish flora. Botanical Guidebooks 24: 129-149.

Kościńska-Pająk M. 1999. Abnormal embryos in mature seeds of Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 41: 193-196.

Kościńska-Pająk M. 1998. Intraindividual variability of endosperm in autonomously apomictic Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 40: 69-73.
 
Kościńska-Pająk M. 1998. Antipodal Egg and Apogamety in Rudbeckia. Apomixis Newsletter 10: 12.

Kościńska-Pająk M. 1996. Embryological problems in apomictic species Chondrilla juncea L. /Compositae/. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 31: 397-405.

Kościńska-Pająk M. 1990. Disturbances in the formation of pollen grains in  Rudbeckia bicolor Nutt. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 32: 243-251.

Kościńska-Pająk M. 1991. Cytological patterns of embryo structure in  hemigamic plants. Apomixis Newsletter 3: 14-15.

Kościńska-Pająk M. 1985. Karyological instability in semigamic Rudbeckia bicolor Nutt. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 27: 39-55.