Krystyna Musiał

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: k.musial@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 31

Zainteresowania badawcze

  • embriologia i kariologia roślin
  • rozmnażanie generatywne i apomiktyczne okrytozalążkowych, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych i histochemicznych aspektów gametofitogenezy

Wybrane publikacje (selected publications)

Wolanin M.M, Wolanin M.N., Musiał K., Kania I., Oklejewicz K. 2016. Rubus zielinskii (Rosaceae), a new species from Poland. Phytotaxa 273(3): 183-190.

Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2016. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe II. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58(1):119-123.

Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2016. Insights into developmental processes in anthers, ovaries, and ovules of Taraxacum belorussicum (Asteraceae-Cichorioideae) using DIC optics. Plant Systematics and Evolution 302: 617-628.

Musiał K., Szeląg Z. 2015. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe I. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57(2): 115-120.

Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2015. Embryological processes during the seed formation in two triploid species of Taraxacum. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 14(2): 29-36.

Musiał K., Kościńska-Pająk M., Antolec R., Joachimiak A.J. 2015. Deposition of callose in young ovules of two Taraxacum species varying in the mode of reproduction. Protoplasma 252: 135-144.

Izmaiłow R., Kościńska-Pająk M., Kwiatkowska M., Musiał K. 2015. Wpływ metali ciężkich na procesy reprodukcyjne roślin. W: Wierzbicka M. (red.), Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, 96-116. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tuleja M, Ślesak H., Musiał K., Joachimiak A.J. 2014. Molecular, histological and embryological analysis of regenerants obtained during in vitro culture of immature embryos of apomictic Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom. Modern Phytomorphology 5: 33-35.

Kościńska-Pająk M., Musiał K., Janiszewska K. 2014. Embryological processes in ovules of Rudbeckia laciniata L. (Asteraceae) from Poland. Modern Phytomorphology 5: 19-23.

Płachno B.J., Musiał K., Świątek P., Tuleja M., Marciniuk J., Garbowska-Joachimiak A. 2014. Synergids and filiform apparatus in the sexual and apomictic dandelions from section Palustria (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 251: 211-217.

Kula A., Grabowska-Joachimiak A., Kasjaniuk M., Legutko J., Marciniuk P., Musiał K. 2013. Chromosome numbers in 10 Taraxacum species from Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(2): 153-157.

Musiał K., Górka P., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2013. Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. Palustria). Botany 91(9): 614-620.

Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2013. Egg apparatus in sexual and apomictic species of Taraxacum: structural and immunocytochemical aspects of synergid cells. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(1): 107-113.

Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2013. Ovules anatomy of selected apomictic taxa from Asteraceae family. Modern Phytomorphology 3: 35-38.

Musiał K., Płachno B.J., Świątek P., Marciniuk J. 2013. Anatomy of ovary and ovule in dandelions (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 250: 715-722.

Marciniuk P., Musiał K., Joachimiak A.J., Marciniuk J., Oklejewicz K., Wolanin M. 2012. Taraxacum zajacii, a new species from Poland. Annales Botanici Fennici 49: 387-390.

Musiał K., Kościńska-Pająk M., Sliwinska E., Joachimiak A.J. 2012. Developmental events in ovules of the ornamental plant Rudbeckia bicolor Nutt. Flora 207: 3-9.

Marciniuk J., Rerak J., Grabowska-Joachimiak A., Jastrząb I., Musiał K., Joachimiak A.J. 2010. Chromosome numbers and stomatal cell length in Taraxacum sect. Palustria from Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52(1): 117-121.

Banaszek A., Musiał K. 2009. The new kenophyte in Poland – Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78: 69-72.

Golczyk H., Musiał K., Rauwolf U., Meurer J., Hermann R.G., Greiner S. 2008. Meiotic events in Oenothera – a non-standard pattern of chromosome behavior. Genome 51: 952-958.

Błocka-Wandas M., Sliwinska E., Grabowska-Joachimiak A., Musial K., Joachimiak A.J. 2007. Male gametophyte development and two different DNA classes of pollen grains in Rumex acetosa L., a plant with an XX/XY1Y2 sex chromosome system and a female-biased sex ratio. Sexual Plant Reproduction 20: 171-180.

Musial K., Bohanec B., Jakše M., Przywara L. 2005. The development of onion (Allium cepa L.) embryo sacs in vitro and gynogenesis induction in relation to flower size. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant 41: 446-452.

Musial K., Bohanec B., Przywara L. 2001. Embryological study on gynogenesis in onion (Allium cepa L.). Sexual Plant Reproduction 13: 335-341.

Musiał K., Przywara L. 2001. Gynogeneza u roślin. Kosmos 50: 39-48.

Musiał K., Przywara L. 1999. Pollination with heavily irradiated pollen in Nicotiana: induced parthenogenesis and embryological study. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 127-137.

Musiał K., Przywara L. 1999. Endosperm response to pollen irradiation in kiwifruit. Sexual Plant Reproduction 12: 110-117.

Musiał K., Przywara L. 1998. Influence of irradiated pollen on embryo and endosperm development in kiwifruit. Annals of Botany 82: 747-756.

Jankun A., Małecka J., Izmaiłow R., Wcisło H., Czapik R., Musiał K. et al. 1996. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. Part XXV. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 38: 9-27.

Musiał K. 1994. Embryology of Solidago virgaurea subsp. alpestris (Compositae). Polish Botanical Studies 8: 41-50.

Musiał K. 1989. Studies on the genus Solidago L. III. Embryology of Solidago canadensis L. var.canadensis. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 31: 75-84.