Kinga Kostrakiewicz-Gierałt

Dane adresowe (address)

Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.13
e-mail: kinga.kostrakiewicz@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-27

Zainteresowania badawcze

 • Biologia populacji i ochrona rzadkich gatunków łąkowych
 • Mechanizmy i skutki rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych
 • Rozsiewanie nasion i rekrutacja siewek w płatach zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych
 • Zróżnicowanie  genetyczne populacji gatunków klonalnych
 • Relacje pomiędzy reprodukcją generatywną i wegetatywną u gatunków klonalnych

Wybrane projekty badawcze

Wzorce zróżnicowania genetycznego subpopulacji Iris sibirica L. w zależności od warunków bytowania - projekt nr 2 P04F 063 28  (lata 2005-2007) – kierownik

Liczebność i struktura populacji wybranych ginących gatunków na łąkach trzęślicowych Molinietum caeruleae w okolicach Krakowa - projekt nr WRBW/BiNoZ/IB/5/2007 (rok 2007) - kierownik i wykonawca

Wpływ luk na rekrutację siewek w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae - projekt nr. WRBW/BiNoZ/IB/10/2008 (rok 2008) - kierownik i wykonawca

Wpływ kształtu i wielkości luk na rekrutację siewek w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae - projekt nr WRBW/BiNoZ/IB/8/2009 (rok 2009) - kierownik i wykonawca

Kolonizacja kęp śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa przez siewki innych gatunków w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae – projekt nr. WRBW/BiNoZ/IB/5/2010  (rok 2010) - kierownik i wykonawca

Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich- studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne - projekt nr NN 305 052434 (lata 2008-2011) - wykonawca

Recenzje dla czasopism naukowych

 • Acta Agrobotanica
 • Annals of Botany
 • Applied Ecology and Environmental Research
 • Fragmenta Floristica et Geobotanica
 • International Journal of Research in BioSciences
 • International Journal of Tropical Biology
 • Journal of Linnean Society
 • Journal of Medicinal Plant Research
 • Journal of Plant Studies
 • Polish Journal of Ecology
 • Population Ecology
 • Research in BioSciences
 • Scientific Research and Essays

Dydaktyka

 • Podstawy Ekologii
 • Ekologia ogólna
 • Szata roślinna Polski
 • Flora i roślinność Polski
 • Roślina, a środowisko
 • Botanika-zajęcia terenowe
 • Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej
 • Botanika systematyczna
 • Biologia populacji roślin
 • Zagadnienia geobotaniczne Wyżyny Małopolskiej
 • Technologie informatyczne
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

Wybrane publikacje (selected publications)

KOSTRAKIEWICZ K. 2000. Analiza struktury przestrzennej populacji Iris sibirica (Iridaceae) na stanowisku w Stanislawicach kolo Bochni. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 7: 209-214.

KOSTRAKIEWICZ K. 2001. Aktualny stan populacji kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na wybranych stanowiskach w okolicach Krakowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57(4): 95-98.

KOSTRAKIEWICZ K. 2003. Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego w Bochni-Kolanowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(3): 82-84.

KOSTRAKIEWICZ K. 2004. Wpływ zwierząt i drobnoustrojów na populacje kosaćców. Chrońmy Przyr. Ojcz. 60(2): 34-42.

KOSTRAKIEWICZ K. 2004. Germination of Iris sibirica seeds in different habitat conditions. Newsletter of Species Iris Group of North America (SIGNA) 73: 3703-3706.

KOSTRAKIEWICZ K. 2006. Seasonal rhythmicity of Iris sibirica (Iridaceae) population in the Kostrze district of Krakow (S Poland). Polish Bot. Studies 22: 311-316.

KOSTRAKIEWICZ K. 2007. The effect of dominant species on numbers and age structure of Iris sibirica L. population on blue moor-grass meadow in southern Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 76(2): 165-173.

KOSTRAKIEWICZ K. 2008. Population structure of a clonal endangered plant Iris sibirica L. in different habitat conditions. Pol. J. Ecol. 56(4): 581-592.

KOSTRAKIEWICZ K., WRÓBLEWSKA A. 2008. Low genetic variation in subpopulations of an endangered clonal plant Iris sibirica in southern Poland. Ann. Bot. Fen. 45(3): 186-194.

KOSTRAKIEWICZ K. 2008. Stan wybranych populacji goździka pysznego Dianthus superbus L. i goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe L. w Krakowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64(2): 51-63.

KOSTRAKIEWICZ K. 2009. The influence of shadow creaded by adjacent plants on phenotypic plasticity of endangered species Trollius europaeus L. (Ranunculaceae). Pol. J. Ecol. 57(4): 625-634.

KOSTRAKIEWICZ K., KOZAK M. 2009. Nowe, obfite stanowisko kotewki orzecha włoskiego Trapa natans L. na Opolszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(1): 61-64.

KOSTRAKIEWICZ K. 2010. Wpływ luk na rekrutacje siewek ginących gatunków w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae W. Koch 1926. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(3): 184-189.

KOSTRAKIEWICZ K. 2011. The effect of gaps size on colonization process in Molinietum caeruleae meadows with different habitat conditions. Pol. J. Ecol. 59(4): 677-686.

KOSTRAKIEWICZ K. 2011. Kolonizacja kęp śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa przez ginące gatunki zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 527-533.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., KOSTRAKIEWICZ K. 2011.Ostericum palustre (Apiaceae) - nowy gatunek we florze Płaskowyżu Proszowickiego. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 18 (1): 169-171.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2012. The impact of neighbourhood and gap character on seedling recruitment of Trollius europaeus L. and Iris sibirica L. in Molinietum caeruleae meadows. Biodiv. Res. Conserv. 28: 37-44.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The effect of vegetation character on abundance and structure of subpopulations of rare herb species Gentiana pneumonanthe L. Pol. J. Ecol. 61(1): 35-43.  

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The influence of neighbouring species on ecological variation of the selected subpopulations of Iris sibirica L. Biodiv. Res. Conserv. 32: 45-52.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The size structure of ramets in Dianthus superbus L. in mosaic meadow vegetation. Acta Agrobot. 66(3): 23-30.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The effectiveness of asexual and sexual reproduction in clonal species Dianthus superbus L. in different site conditions – the consequences for population development. Ecological Questions 18: 33-38.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The impact of disturbance gradient on recruitment of clonal plant species in in Molinietum caeruleae meadows. Pol. J. Ecol. 61(3): 519-533.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., BĄBA W. 2014. The influence of standing vegetation height on the reproductive allocation in populations of Serratula tinctoria L. (Asteraceae). Pol. J. Ecol. 62(1): 89-99.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. The variability of selected features of Gladiolus imbricatus L. in relation to successive stages of meadow communities following the mowing cessation. Pol. J. Ecol. 62(2): 307-321.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. The effect of neighbouring plant height, disturbance level and gap size on spontaneous recruitment of large-seeded and small-seeded species in Molinietum caeruleae meadows. Pol. J. Ecol. 62 (2): 289-306.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. Are Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Tussocks safe sites for seedling recruitment in the succession of wet meadows? Pol. J. Ecol. 62(4): 707-721.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., ZAJĄC M. 2014. The influence of habitat conditions on the performance of two invasive, annuals - Impatiens glandulifera and Bidens frondosa. Biologia 69(4): 449-462.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. The life-history traits and seedling recruitment of Dianthus superbus L. in different stages of meadow overgrowing. Acta Agrobot. 67 (2): 23-30.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. The effects of successional stage and size of gaps on recruitment of clonal plants in overgrowing Molinietum caeruleae meadows. Acta Agrobot. 67 (4): 87-98.

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. Orchis ustulata (Orchidaceae) ponownie odnaleziony w Gorcach (Karpaty zachodnie). Fragm. Flor. Geobot. Pol. 21: 41-47.

BARTOSZEK W., GAWROŃSKI S., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., MITKA J., OKLEJEWICZ K., NOBIS A., NOBIS M., STACHURSKA-SWAKOŃ A., SZEWCZYK M., TOKARSKA-GUZIK B., TOWPASZ K., ZAJĄC A., ZAJĄC M., ZEMANEK B. 2015.  Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach Polskich i na ich przedpolu - Distribution of kenophytes in the Polish Carpathians and in their Foreland. Instytut Botaniki Uniwersytet Jagielloński, Kraków 123 pp.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. The effect of the shape of gaps on microenvironmental conditions and seedling recruitment in Molinietum caeruleae meadows. Acta Agrobot. 68(2): 143-151.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. The impact of different habitat conditions on the variability of wild populations of a medicinal plant Betonica officinalis L. Ecologia Balkanica 6(1): 51-61.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. The impact of time of gap origin on microsite conditions and seedling recruitment in Molinietum caeruleae meadows. International Journal of Conservation Science 6(1): 111-124.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. The variability of Succisa pratensis Moench. Individuals and ramet clusters in abandoned Molinietum caeruleae meadows. Ekologia Bratislava 34(3): 216–225.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. The effect of habitat conditions on abundance of populations and selected individual and floral traits of Impatiens glandulifera Royle. Biodiv. Res. Conserv. 37(1): 15-22.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. Recolonisation process in abandoned Molinietum caeruleae meadows–The influence of position within gaps on microsite conditions and seedling recruitment. Acta Scientarum Polonorum seria Agricultura 14: 33-45.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., KOZŁOWSKA-KOZAK K. 2015. The impact of extensive sheep grazing on the population and individual traits of the rare mountain species Trollius altissimus Crantz. Pol. J. Ecol. 63(4): 523-533.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., KOZŁOWSKA-KOZAK K. 2015. The effect of different habitat conditions on temporal and spatial variation in selected population properties of the rare plant species Trollius europaeus L. Biodiv. Res. Conserv. 39: 67-78.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2016. The variability of Gentiana pneumonanthe L. subpopulations  in different habitat conditions. Ecological Questions 23: 51-59.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. The population traits of rare plant species Succisa pratensis Moench. in course of meadow overgrowing. Archiv. Biol Sci. (w druku)    

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2017. The effect of succession stage on seed rain and seedling recruitment in overgrown Molinia caeruleae meadows. Archiv. Biol Sci. (w druku)