Jacek Madeja

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.22
e-mail: jacek.madeja@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-24

Edukacja, stopnie naukowe

 • 2003 - Doktor nauk biologicznych, WBiNoZ, UJ
 • 1999-2003 – Środowiskowe Studium Doktoranckie, WBiNoZ, UJ
 • 2002-2003 – studia podyplomowe „Biologia molekularna” na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1999 – Magister biologii, WBiNoZ, UJ

Zatrudnienie

 • 1999-2003 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki – asystent
 • 2005 – do chwili obecnej - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki – adiunkt

Tematyka badawcza

 • Palinologia, głównie palinologia czwartorzędu
 • Palinologiczne i molekularne wskaźniki obecności człowieka w przeszłości
 • Palinologia sądowa
 • Aeropalinologia

Krajowe projekty badawcze

 • Specyficzne, molekularne wskaźniki lokalnej obecności człowieka w przeszłości. Kompleksowe badania paleoekologiczne późnoholoceńskiego osadu z jeziora Łańskiego (północno-wschodnia Polska). 2011-2014, Narodowe Centrum Nauki - kierownik
 • Kopalne DNA bakterii jako wskaźnik lokalnej obecności człowieka. Korelacje z fazami przekształceń antropogenicznych środowiska notowanymi w holoceńskich profilach pyłkowych. 2005-2007, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - kierownik
 • Rośliny w kulturze: źródło wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy. 2008-2009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 787/Kultura2007/2008/7 – finansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie „Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe” - kierownik
 • Porównanie stężenia alergenów brzozy i wybranych roślin zielnych z zawartością ziarn pyłku w próbach aerobiologicznych Krakowa na tle wzrastającej nadwrażliwości na pyłki roślinne - wykonawca

Uczestnictwo w programach europejskich, programach międzynarodowych i krajowych oraz wyjazdy szkoleniowo-badawcze

 • Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe. Projekt współfinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Culture 2007-2013 Programme. PaCE, 2007-1064-001 CTU COHANT -  koordynator projektu w Polsce
 • The climate change sensitivity of the northwest Iberian vegetation based on interdisciplinary studies, 2008-2011, Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España (I+D 2008) (Ministerstwa Nauki i Innowacji, Hiszpania), nr CGL2008-06005/BOS - główny wykonawca
 • Pobyt w Universidad Simón Bolivar, Caracas, Wenezuela,  31.08.2010 – 02.11.2010, stanowisko “Visiting researcher”. Pobyt finansowany przez Unię Europejską w ramach ogólnoeuropejskiego konkursu. Program Erasmus Mundus Ánimo, ¡Chévere! - Academic Network for International Mobility: Cuba, Chile, Ecuador, Venezuela and Europe reaching for excellence
 • Udział w warsztatach The Human Presence on the Northern Highplain of the Iberian Peninsula, organizowanych przez Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid (Wydział Leśnictwa Politechniki w Madrycie, Hiszpania), grudzień 2009
 • Udział w warsztatach PROPER – Proxies in Paleoclimatology: Education and Research – data and models organizowanych przez Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Institut Pierre Simon Laplace, Centre National de la Recherche Scientifique, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Univeristé Paris Sud Orsay, Univeristé Versailles Saint-Quentin w ramach VI program ramowego Komisji Europejskiej – Marie Curie Actions. Gif sur Yvette, Francja, 2005
 • Warsztaty AEROTOP - Data base, Quality Control and Statistics in Aerobiology organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad de Cordoba, National Pollen and Aerobiology Research Unit - University of Worcester, w ramach VI program ramowego Komisji Europejskiej – Marie Curie Actions. kwiecień 2006, Poznań

Recenzje dla czasopism naukowych

 • Quaternary International
 • Willdenowia
 • Journal of Paleolimnology
 • Holocene
 • Z zagadnień Nauk Sądowych (Problems of Forensic Sciences)

Dydaktyka (prowadzenie kursów)

 • Paleobotanika (2003/2004)
 • Podstawy paleozoologii i paleobotaniki (2004/2005)
 • Podstawy paleontologii (2011/2012)
 • Techniki informatyczne (od 2011)
 • Palinologia sądowa (od 2010)
 • Palinologia (od 2014)
 • Proseminarium (2013/2014)
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Wykład „Basics of palynology” dla studentów makrokierunku Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody i kierunku Biologia w ramach kursu w języku angielskim „Diversity and evolution of plants” (2012)
 • Podstawy paleontologii (2013-2015, 2014/2015, 2015/2016)
 • Warsztaty botaniczne (od 2015)
 • Palinologia sądowa (od 2015)

Wybrane publikacje (selected publications)

Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Madeja J., Kalinovych N., Szczepanek K., Gębica P., Harmata K. 2015. Interplay of climate–human–vegetation on the north-eastern edge of the Carpathians (Western Ukraine) between 7500 and 3500 calibrated years BP. Biological Journal of the Linnean Society, Article in Press, DOI: 10.1111/bij.12732.

Piwowarczyk R., Madeja J., Nobis M. 2015. Pollen morphology of the Central European broomrapes (Orobanchaceae: Orobanche, Phelipanche and Orobanchella) and its taxonomical implications. Plant Systematics and Evolution, 301: 795-808.

Madeja J. 2015. A new tool to trace past human presence from lake sediments: the human-specific molecular marker Bacteroides strain HF 183. Journal of Quaternary Science 30(4): 349-354.

Sokołowski T., Wacnik A., Woronko B., Madeja J. 2014. Eemian-Weichselian Pleniglacial fluvial deposits in S Poland (an ex ample of the Vistula River valley in Kraków). Geological Quarterly, 58(1): 71-84.

Harmata K., Madeja J., Kołaczek P. 2013. Settlement phases in pollen diagram from Cvitova: 56-59. W: Harmata K., Machnik J., Rybicka M. (eds), Natural environment and man on the upper Dniester – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in prehistory and early mediaeval period. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, Kraków.

Harmata K., Kołaczek P., Madeja J., Kalinovyč N., Szczepanek K., Cywa K. 2013. Palaeoecological research: 41. W: Harmata K., Machnik J., Rybicka M. (eds), Natural environment and man on the upper Dniester – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in prehistory and early mediaeval period. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, Kraków.

Madeja J., Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Fagus sylvaticus L. – Beech: 87-96. W: Obidowicz A., Madeyska E., Turner Ch. (eds), Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps.

Madeja J., Wacnik A., Nalepka D. 2013. Pinus L. subgenus Pinus (subgen. Diploxylon (Koehne) Pilger) – Pine: 131-140. W: Obidowicz A., Madeyska E., Turner Ch. (eds), Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps.

Wacnik A., Madeja J., Nalepka D. 2013. Tilia L. – Lime: 141-150. W: Obidowicz A., Madeyska E., Turner Ch. (eds), Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps.

Madeja J. 2013. Vegetation changes and human activity around Lake Łańskie (Olsztyn Lake District, NE Poland) from the mid Holocene, based on palynological study. Acta Palaeobotanica 53(2): 235-261.

Madeja J. 2012. Local Holocene vegetation changes and settlement history based on pollen analysis of Lake Kwiecko sediments, West-Pomeranian Lake District, NW Poland. Acta Palaeobotanica 52(1): 105-125.

Madeja J., Wacnik A., Wypasek E., Chandran A., Stankiewicz E. 2010.  Integrated palynological and molecular analyses of late Holocene deposits from Lake Miłkowskie (NE Poland): Verification of local human impact on environment. Quaternary International 220: 147-152.

Madeja J., Skiba A. Myszkowska D. 2010. Pollen grains on the face – comparison of results with pollen calendar data and their usefulness in determining date of origin of samples. Problems of Forensic Sciences 2010, vol. LXXXIII, 223-232.

Madeja J., Wacnik A., Zyga A., Stankiewicz E., Wypasek E., Guminski W., Harmata K., 2009. Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data. Journal of Quaternary Science 24(4): 317-321.

Zemanek A., Zemanek B., Harmata K., Madeja J., Klepacki P. 2009. Selected foreign plamts in old Polish botanical literature, customs and art (Acorus calamus, Aesculus hippocastanum, Cannabis sativa, Fagopyrum, Helianthus annuus, Iris). Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, pp: 179-193.

Harmata K., Madeja J., Zemanek A., Zemanek B. 2009. Selected indigenous trees and shrubs in Polish botanical literature, customs and art (Juniperus communis, Salix, Betula verrucosa, Populus tremula, Pinus sylvestris, Quercus, Tilia, Piceae excelsa, Abies alba). Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, pp: 195-205.

Madeja J., Harmata K., Kołaczek P., Karpińska – Kołaczek M., Piątek K., Naks P. 2009. Bracken (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), mistletoe (Viscum album (L.)) and bladder-nut (Staphylea pinnata (L.)) – mysterious plants with unusual applications. Cultural and ethnobotanical studies. Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, pp: 207-215.

Zemanek A., Zemanek B., Klepacki P., Madeja J. 2009. The poppy (Papaver) in old Polish botanical literature and culture. Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, pp: 217-226.

Madeja J., Latowski D. 2008. Too old AMS radiocarbon dates obtained from moss remains from lake Kwiecko bottom sediments (N Poland). Geochronometria 32: 13-19.

Sokołowski T., Wacnik A., Wardas M., Pawlikowski M., Pazdur A., Madeja J., Woronko B., Madej P., 2008. Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions. Case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site. Geochronometria 31: 7-19.

Madeja J., Wypasek E., Plytycz B., Harmata K. 2005. Quantification of airborne birch (Betula) pollen grains and allergens in Krakow. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 53: 169-174.

Harmata K., Madeja J., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Gramineae (Poaceae) – Grass family: 305-314. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (eds) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps.

Madeja J., Bałaga K., Harmata K., Nalepka D. 2004. Pteridium aquilinum (L.) Khun – Bracken: 327-336. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (eds) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps.

Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Harmata K., Madeja J., Nalepka D. 2004. Rumex L. – Sorrels and docks: 337–346. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (eds) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J., Nalepka D. 2004. Secale cereale L. – Rye: 347–354. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (eds.) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps.

Harmata K., Latałowa M., Madeja J., Nalepka D. 2004. Sum of herb pollen (NAP – Non Arboreal Pollen): 371–384. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (eds) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps.

Starkel L., Czopek S., Madeja J., Budek A., Harmata K. 2002. Ewolucja środowiska a osadnictwo prehistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Rzeszowa, 5-31. W: Czopek S. (red.). Zmiany środowiska przyrodniczego przedgórza Karpat między dolinami Wisłoki i górnego Dniestru.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • Interglacjał eemski – roślinność i klimat. Pamięci Prof. dr hab. Kazimiery Mamakowej. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, 2015, Polska
 • 9th European Palaeobotany-Palynology Conference, Padwa, 2014, Włochy
 • 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, Budapeszt, 2010, Węgry
 • Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych, Golejów koło Staszowa, Golejów, 2010, Polska
 • The PaCE meeting and Garden Conference in memory of prof. Knut Faegri (1909-2001), Bergen, 2009, Norwegia
 • Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 2008, Polska
 • Euroasian Perspectives on Environmental Archaeologu. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology, Poznań, 2007, Polska
 • 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Praga, 2006, Czechy
 • Dzień Alergii Pyłkowej, Kraków, 2006, Polska
 • Polska północno-wschodnia w holocenie. Przyroda – Klimat – Człowiek. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, 2006, Polska
 • XI International Palynological Congress, Granada, 2004, Hiszpania
 • Dzień Alergii Pyłkowej w Krakowie. Kraków, 2004, Polska
 • 6th European Paleobotany-Palynology Conference, Ateny, 2002, Greece
 • 10th International Palynological Congress, Nanjing, 2000, Chiny
 • Neolit i Początki Epoki Brązu w Karpatach Polskich. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 2000, Polska