Wykazy (zestawienia roczne) oryginalnych prac, które ukazały się w czasopismach naukowych (wyróżnianych w Journal Citation Reports, z list B i C MNiSW, spoza tych list) oraz monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów popularnonaukowych, doniesień konferencyjnych itp. opublikowanych przez pracowników i doktorantów Instytutu Botaniki w poszczególnych latach.

Prosimy o skorzystanie z lewej nawigacji w celu wyświetlenia wykazu z danego roku.

Można także użyć wyszukiwarki Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.