Dyrekcja i administracja

Dyrektor, Przewodniczący Rady Instytutu

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz
ul. Kopernika 31, pok. 6
31-501 Kraków
tel.: 12 663-36-59
e-mail: joanna.zalewska-galosz@uj.edu.pl

Dyżur: wtorek, czwartek godz. 11:00-12:00
Telefoniczny kontakt w sprawach organizacyjnych: codziennie godz. 9:00-12:00

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

dr hab. Grzegorz Góralski
ul. Gronostajowa 9, pok. 2.14
30-387 Kraków
tel.: 12 664-60-28
e-mail: g.goralski@uj.edu.pl

Wicedyrektor ds. naukowych

dr hab. Szymon Zubek
ul. Lubicz 46, pok. 28
31-512 Kraków
tel.: 12 424-17-98
e-mail: szymon.zubek@uj.edu.pl

Gł. spec. ds. administracyjnych

mgr Zbigniew Kuroś
ul. Kopernika 27, pok. 22
31-501 Kraków
tel.: 12 663-36-43
e-mail: zbigniew.kuros@uj.edu.pl

Sekretariat Instytutu, Sekretarz Rady Instytutu

mgr Lilianna Żwirecka
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
tel.: 12 663-36-46
tel./fax: 12 423-09-49
e-mail: sekretariat.ib@uj.edu.pl

Sekretariat Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin

mgr Katarzyna Piechowicz
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
tel.: 12 664-53-43
e-mail: katarzyna.piechowicz@uj.edu.pl