Dyrekcja i administracja

Dyrektor, Przewodniczący Rady Instytutu

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.26
30-387 Kraków
tel.: 12 664-67-81
e-mail: joanna.zalewska-galosz@uj.edu.pl

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ
ul. Gronostajowa 9, pok. 2.14
30-387 Kraków
tel.: 12 664-60-28
e-mail: g.goralski@uj.edu.pl

Wicedyrektor ds. naukowych

prof. dr hab. Szymon Zubek
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.27
30-387 Kraków
tel.: 12 664-69-26
e-mail: szymon.zubek@uj.edu.pl

Gł. spec. ds. administracyjnych

mgr Zbigniew Kuroś
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.4
30-387 Kraków
tel.: 12 664-67-98
e-mail: zbigniew.kuros@uj.edu.pl

Sekretariat Instytutu, Sekretarz Rady Instytutu

mgr Lilianna Żwirecka
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.3
30-387 Kraków
tel.: 12 664-67-95
e-mail: sekretariat.ib@uj.edu.pl