Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej
im. prof. Zdzisława Czeppego

Pokaż na większej mapie

Adres
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
ul. Kopernika 31
31-501 Kraków

Rok założenia: 1997. Zakład powstał w wyniku połączenia Pracowni Lichenologii i Lichenoindykacji Instytutu Botaniki UJ (istniejącą od 1994 roku) z Pracownią Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Geografii UJ. Obecnie jednostka pełni również funkcję Narodowego Centrum Danych Antarktycznych (JCADM).

Inicjatorką, organizatorką i długoletnim kierownikiem Zakładu była Prof. dr hab. Maria Olech, botanik, lichenolog, zasłużony badacz rejonów polarnych. Od 2011 roku profesor emerytowany.

Profil badawczy:

 • taksonomia i biogeografia,
 • tundra arktyczna i antarktyczna - struktura, przemiany i procesy sukcesji,
 • ekologia porostów i śluzowców,
 • adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych,
 • akumulacja metali ciężkich i pierwiastków śladowych w plechach porostów,
 • lichenoindykacja,
 • dokumentacja polarna.

Kierownik

dr hab. Piotr Osyczka
tel. 12 664-67-85
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.21
30-387 Kraków

e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Piotr Köhler - prof. dr hab., profesor nadzwyczajny

Specjalność:

 • historia botaniki

Zainteresowania badawcze:

 • historia polarystyki,
 • historia zbiorów botanicznych,
 • biografie botaników,
 • dzieje instytucji botanicznych,
 • etnobotanika historyczna,
 • użytkowanie zasobów roślinnych na przestrzeni wieków.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Podstawy botaniki,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Piotr Osyczka - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia porostów (grzybów zlichenizowanych),
 • chemotaksonomia porostów,
 • bioindykacja,
 • akumulacja pierwiastów śladowych w porostach,
 • ekologia i rozmieszczenie porostów,
 • ekologia obszarów polarnych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Technologie informacyjne,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Środowiska polarne Ziemi,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe.

 

Michał Węgrzyn - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia porostów (grzybów zlichenizowanych),
 • ekologia i rozmieszczenie porostów.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Środowiska polarne Ziemi,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów.

Doktoranci

 • mgr Paulina Wietrzyk