Piotr Osyczka

Dane adresowe (address)

Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.21
e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-85

Edukacja, stopnie naukowe

2014 - habilitacja, osiągnięcie naukowe pt.: "Taksonomia, ekologia, zmienność wewnątrzgatunkowa i adaptacje środowiskowe porostów z rodzaju Cladonia (lichenized Ascomycota)" [Taxonomy, ecology, intraspecific variability and environmental adaptations of lichens of the genus Cladonia (lichenized Ascomycota)]. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2003 - doktor nauk biologicznych, rozprawa pt.: "Gatunki rodzaju Cladonia Hill ex Browne w rejonie Spitsbergenu (Arktyka) - chemotaksonomia i rozmieszczenie". Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1999-2003 - Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1999 - magister biologii, praca magisterska pt.: "Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń metalami ciężkimi środowiska Zatoki Admiralicji (Antarktyka)". Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1994-1999 - studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek biologia

Zatrudnienie

od 2005 - adiunkt w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
2003-2005 - asystent w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tematyka badawcza

Ekologia i porosty obszarów polarnych (Arktyka, Antarktyka)
Lichenoindykacja
Akumulacja metali ciężkich i pierwiastków śladowych w plechach porostów
Adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych
Sukcesja porostowa na hałdach pohutniczych
Substancje porostowe i chemotaksonomia porostów
Taksonomia, ekologia, rozmieszczenie porostów (grzybów zlichenizowanych)
Rodzaj Cladonia w Polsce i w rejonach polarnych (Arktyka, Antarktyka)

Ekspedycje naukowe

2002 - Spitsbergen: Hornsund, Bellsund, Longyearbyen (Isfjorden), Petuniabukta (Billefjorden), Kaffioyra (Oscar II Land) - wyprawa indywidualna
2007-2008 - XXXII Polska Wyprawa Antarktyczna do stacji im. Henryka Arctowskiego - wyprawa PAN
2008 - Spitsbergen: Sörkapp Land, Hornsund - wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dydaktyka

Kursy:
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
Technologie informacyjne
Środowiska polarne Ziemi
Grzyby i porosty - zajęcia terenowe
Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice

Proponowana tematyka prac magisterskich i licencjackich:
Porosty na obszarach zanieczyszczonych
Akumulacja metali ciężkich w plechach porostowych
Wtórne metabolity porostowe
Chemotaksonomia porostów
Badania nad krytycznymi rodzajami porostów z Polski i obszarów polarnych (taksonomia, chemotaksonomia, ekologia, rozmieszczenie)
Badania lichenoindykacyjne

Wybrane publikacje (selected publications)

OSYCZKA P., BOROŃ P., LENART-BOROŃ P., ROLA K. 2018. Modifications in the structure of the lichen Cladonia thallus in the aftermath of habitat contamination and implications for its heavy-metal accumulation capacity. Environmental Science and Pollution Research 25: 1950-1961.

KUBIAK D., OSYCZKA P. 2017. Specific vicariance of two primeval lowlandforest lichen indicators. Environmental Management 59: 966-981.

KUBIAK D., OSYCZKA P., ROLA K. 2016. Spontaneous restoration of epiphytic lichen biota in managed forests planted on habitats typical for temperate deciduous forest. Biodiversity and Conservation 25: 1937-1954.

SKUBAŁA P., ROLA K., OSYCZKA P. 2016. Oribatid communities and heavy metal bioaccumulation in selected species associated with lichens in a heavily contaminated habitat. Environmental Science and Pollution Research 23: 8861-8871.

OSYCZKA P., ROLA K. & JANKOWSKA K. 2016. Vertical concentration gradients of heavy metals in Cladonia lichens across different parts of thalli. Ecological Indicators 61(2): 766-776.

ROLA K., OSYCZKA P. & KAFEL A. 2016. Different heavy metal accumulation strategies of epilithic lichens colonising artificial post-smelting wastes. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 70(2): 418-428.

ROLA K., OSYCZKA P., NOBIS M. & DROZD P. 2015. How do soil factors determine vegetation structure and species richness in post-smelting dumps? Ecological Engineering 75: 332-342.

ROLA K., LENART-BOROŃ A., BOROŃ P. & OSYCZKA P. 2015. Intraspecific molecular variation of Allium ursinum (Amaryllidaceae) across the border of two subspecies distribution ranges. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57(1): 31-43.

SKUBAŁA P.,  ROLA K., OSYCZKA P. & KAFEL A. 2014. Oribatid mite communities on lichens in heavily contaminated post-smelting dumps. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67(4): 578-592.

ROLA K. & OSYCZKA P. 2014. Cryptogamic community structure as a bioindicator of soil condition along a pollution gradient. Environmental Monitoring and Assessment 186: 5897-5910.

ROLA K., OSYCZKA P. & NOBIS M. 2014. Cryptogamic communities dominated by the lichen Cladonia rei – a case study of Polish post-smelting dumps in a worldwide context. Herzogia 27(1): 121-135.

OSYCZKA P., ROLA K., LENART-BOROŃ A. & BOROŃ P. 2014. High intraspecific genetic and morphological variation in the pioneer lichen Cladonia rei colonising slag dumps. Central European Journal of Biology 9(5): 579-591.

OSYCZKA P. 2013. A morphometric evaluation of the Cladonia chlorophaea group and allied taxa (Cladoniaceae, Ascomycota). Herzogia 26(1): 49-64.

OSYCZKA P. & ROLA K. 2013. Cladonia lichens as the most effective and essential pioneers in strongly contaminated slag dumps. Central European Journal of Biology 8(9): 876-887.

OSYCZKA P. & ROLA K. 2013. Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal contamination of the substrate. Environmental Science and Pollution Research 20: 5076-5084.

OSYCZKA P. & ROLA K. 2013. Phenotypic plasticity of primary thallus in selected Cladonia species (lichenized Ascomycota: Cladoniaceae). Biologia 68(3): 365-372.

OSYCZKA P. 2012. The lichen of Cladonia, 'supergroup' Perviae, in Poland. Herzogia 25(1): 15-30.

OSYCZKA P., MLECZKO P., KARASIŃSKI D. & CHLEBICKI A. 2012. Timber transported to Antarctica: a potentialand undesirable carrier for alien fungi and insects. Biological Invasions 14: 15-20.

OSYCZKA P. & SKUBAŁA K. 2011. Chemical races of Cladonia cariosa and C. symphycarpa (lichenized Ascomycota) - a Polish case study in a worldwide context. Nova Hedwigia 93(3-4): 363-373.

OSYCZKA P. 2011. The genus Cladonia, group Cocciferae, in Poland. Herzogia 24(2): 231-249.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2011. A new species of the genus Porpidia from Antarctica. - Lichenologist 43(4): 367-371.

OSYCZKA P., YAZICI K. & ASLAN A. 2011. Note on Cladonia species (lichenized Ascomycota) from Ardahan Province (Turkey). - Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(1): 59-62.

OSYCZKA P. 2010. Alien lichens unintentionally transported to the "Arctowski" station (South Shetlands, Antarctica). Polar Biology 33(8): 1067-1073.

CZARNOTA P., OSYCZKA P. & KOWALEWSKA A. 2010. Status of some poorly known lichen species from the genus Lecanora (lichenized Ascomycota) in Poland. Mycotaxon 113: 449-462.

OSYCZKA P., KUKWA M. & OLECH M. 2010. Notes on the lichen genus Lepraria from maritime (South Shetlands) and continental (Schirmacher and Bunger Oases) Antarctica. Polar Biology 33(5): 627-634.

OSYCZKA P., KOZIK J. & KOŚCIELNIAK R. 2010. Porosty z rodzaju Lepraria (Stereocaulaceae, zlichenizowane Ascomycota) w Pienińskim Parku Narodowym (Lichens from the genus Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) in the Pieniny National Park). Pieniny - Przyroda i Człowiek 11: 7-18.

OSYCZKA P. 2009. Cladonia diversa (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) - overlooked lichen in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(3): 215-219.

OSYCZKA P. & FLAKUS A. 2009. Gatunek porostu Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, zlichenizowane Ascomycota) błędnie podany z Polski (Lichen species Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) erroneously reported from Poland). Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 16(1): 188-190.

OSYCZKA P. & KOŚCIELNIAK R. 2009. Cladonia metacorallifera, a lichen species new to the Eastern Carpathians. Acta Mycologica 44(2): 233-238.

OSYCZKA P. & WĘGRZYN M. 2008. Lichens on lignum in the coastal regions of western Spitsbergen (Svalbard). Biologia 63(6): 1065-1068.

OSYCZKA P., DUTKIEWICZ E.M. & OLECH M. 2007. Trace element concentrations in moss Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske and lichens - Usnea antarctica Du Rietz and Usnea aurantiaco-atra (Jacq.) Bory collected within Antarctic research stations. Polish Journal of Ecology 55(1): 39-48.

OSYCZKA P., FLAKUS A., WĘGRZYN M. & CYKOWSKA B. 2007. Cladonia crispata var. cetrariiformis (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) in the Tatra Mts. Biologia, Bratislava 62(2): 144-147.

OSYCZKA P. 2006. The lichen genus Cladonia (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) from Spitsbergen. Polish Polar Research 27(3): 207-242.

OSYCZKA P. 2006. A lichen species Cladonia borealis in the Polish Carpathian Mountains. Polish Botanical Journal 51(2): 230-232.

OSYCZKA P., WĘGRZYN M. & FLAKUS A. 2006. Two species of the genus Cladonia (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) new to the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Journal 51(2): 233-235.

OSYCZKA P. 2005. A note about new and rarely recorded taxa of the genus Cladonia from the Arctic island Spitsbergen (Svalbard). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(3): 243-246.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2005. The lichen genus Cladonia of King George Island, South Shetland Islands, Antarctica. Polish Polar Research 26(2): 107-123.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2005. Preliminary results of research concerning the lichen genus Tephromela in the Antarctic region. Polish Polar Studies, Kielce 2005, 125-131.

OSYCZKA P. & STOLARCZYK P. 2005. Porosty z rodzaju Lepraria w rejonie Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 371-383.

OSYCZKA P. & WĘGRZYN M. 2005. Arktyczno-alpejski gatunek porostu Cladonia amaurocraea w Tatrach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 157-163. 

OSYCZKA P. 2004. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. - W: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (red.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 4: 23-27.

OSYCZKA P. 2004. Cladonia macroceras (Delise) Hav. - W: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (red.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 4: 29-33.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2004. Taxa of the genus Cladonia (lichenized fungi) in the region of King George Island (South Shetlands, Antarctica). Polish Polar Studies, Gdynia 2004, 285-291.

KRZEWICKA B. & OSYCZKA P. 2002. Umbilicaria aprina Nyl. - A new lichen species from central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(2): 171-174.

KRZEWICKA B. & OSYCZKA P. 2002. Umbilicaria vellea (L.) Ach. - W: Bielczyk U., Cieśliński S. i Fałtynowicz W. (eds.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 3: 111-114.

OLECH M., OSYCZKA P. & DUTKIEWICZ E.M. 2000. Local Environmental Pollution with Heavy Metals in the Admiralty Bay Region (South Shetlands, Antarctica). Polish Polar Studies, Toruń 2000, 99-103.