Artur Pliszko

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.13
e-mail: artur.pliszko@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-27

Wykształcenie, posiadane dyplomy i stopnie naukowe

2001–2006 – studia magisterskie, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, dyplom magisterski (2006), tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie biologii środowiskowej

2008–2012 – studia doktoranckie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dyplom doktorski (2012), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologii

Dotychczasowe zatrudnienie

01.10.2012-31.01.2013 – asystent z dr, w wymiarze 1/2 etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

01.02.2013-31.01.2016 – asystent z dr, w wymiarze pełnego etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

01.02.2016-obecnie – adiunkt z dr, w wymiarze pełnego etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zainteresowania badawcze

  • Taksonomia roślin i fitogeografia
  • Hybrydyzacja pomiędzy obcymi a rodzimymi gatunkami roślin naczyniowych
  • Homogenizacja biotyczna
  • Ochrona przyrody

Zajęcia dydaktyczne

  • Technologie informatyczne – ćwiczenia
  • Warsztaty Botaniczne – ćwiczenia
  • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów – ćwiczenia
  • Botanika zajęcia terenowe – ćwiczenia terenowe
  • Grzyby i porosty – ćwiczenia terenowe

Wykaz publikacji

Artykuły naukowe w czasopismach z listy A MNiSW:

Pliszko A., Zalewska-Gałosz J. 2016. Molecular evidence for hybridization between invasive Solidago canadensis and native S. virgaurea. Biological Invasions 18(11): 3103–3108. http://dx.doi.org/10.1007/s10530-016-1213-3

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A., Bobrov A.A. 2015. Ranunculus ×gluckii. pp. 311–312. In: Nobis M. et al. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Botanica Gallica: Botany Letters 162(4): 301–316. http://dx.doi.org/10.1080/12538078.2015.1090329

Pliszko A. 2015. Neotypification of Solidago ×niederederi (Asteraceae). Phytotaxa 230(3): 297–298. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.230.3.10

Pliszko A. 2015. Taxonomic revision and distribution of Erigeron acris s. l. (Asteraceae) in Poland. Phytotaxa 208(1): 021–033. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.208.1.2

Pliszko A., Heise W. 2015. Typification of the names and taxonomic status of selected vascular plant taxa described by Max Eugen Heinrich Grütter. Phytotaxa 202(3): 231–232. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.202.3.9

Migdałek G., Kolczyk J., Pliszko A., Kościńska-Pająk M., Słomka A. 2014. Reduced pollen viability and achene development in Solidago ×niederederi Khek from Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(3): 251–255. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2014.025


Artykuły naukowe w czasopismach z listy B MNiSW:
    
Pliszko A. 2015. Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) w dolinie Czarnej Hańczy (Pojezierze Wschodniosuwalskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(2): 375–377.

Jermakowicz E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Pliszko A., Kostro-Ambroziak A. 2015. Male and female reproductive success in natural and anthropogenic populations of Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Orchidaceae). Biodiversity: Research and Conservation 39: 37–44. http://dx.doi.org/10.1515/biorc-2015-0024

Pliszko A. 2015. Obserwacja czarnowrona Corvus corone na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Przegląd Przyrodniczy 26(2): 66–67.
    
Pliszko A. 2015. New floristic records from the Polish part of the Lithuanian Lakeland (NE Poland). Steciana 19(1): 25–32. http://dx.doi.org/10.12657/steciana.019.004

Pliszko A. 2014. Nowe stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Phallaceae) na Wyżynie Śląskiej. Przegląd Przyrodniczy 25(2): 110–112.

Kowalczyk T., Pliszko A., Drobniak S. M. 2014. Persicaria nepalensis (Polygonaceae), a new potentially invasive anthropophyte in the Polish flora. Polish Botanical Journal 59(2): 255–261. http://dx.doi.org/10.2478/pbj-2014-0031

Pliszko A. 2014. Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum w dolinie górnej Rospudy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(4): 355–357.

Pliszko A. 2014. A new Polish record of Dracocephalum thymiflorum. Botanica Lithuanica 20(1): 64–66. http://dx.doi.org/10.2478/botlit-2014-0008

Pliszko A. 2014. Spontaneous occurrence of Cotoneaster lucidus Schltdl. in the town of Augustów (NE Poland). Steciana 18(1): 33–36. http://dx.doi.org/10.12657/steciana.018.005

Pliszko A. 2014. Additional data to the occurrence of Erigeron acris subsp. serotinus (Weihe) Greuter (Asteraceae) in Europe. Steciana 18(1): 29–31. http://dx.doi.org/10.12657/steciana.018.004

Pliszko A. 2013. Chronione i rzadkie rośliny naczyniowe w wyrobisku po eksploatacji piasku i żwiru na obrzeżach miasta Suwałki. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 3–9.

Pliszko A. 2013. New station of Potamogeton ×salicifolius Wolfg. in north-eastern Poland. Roczniki AR w Poznaniu 392, Botanika Steciana 17: 67–69.

Pliszko A. 2013. A new locality of Solidago ×niederederi Khek (Asteraceae) in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 29: 57–62. http://dx.doi.org/10.2478/biorc-2013-0008.

Pliszko A. 2012. Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): 3–11.

Pliszko A. 2011. Nowe stanowisko fiołka mokradłowego Viola stagnina na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(3): 283–284.

Pliszko A. 2011. Występowanie Potamogeton acutifolius (Potamogetonaceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 161–162.

Pliszko A. 2010. Nowe stanowisko Carex pauciflora (Cyperaceae) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (NE Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 416–418.

Pliszko A. 2010. Nowe stanowisko Cuscuta campestris (Cuscutaceae) i Picris echioides (Asteraceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska). Fragmenta Floristica et  Geobotanica Polonica 17 (1): 190–191.

Pliszko A. 2010. Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 19–24.


Artykuły naukowe w czasopismach spoza listy czasopism punktowanych MNiSW:

Pliszko A. 2016. Erigeron acris subsp. baicalensis (Asteraceae), a new combination in Asian Erigeron. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65: 97–100. http://dx.doi.org/10.1515/cszma-2016-0012

Pliszko A., Heise W. 2016. Lectotypification of ×Anthepleurospermum gruetterianum (Asteraceae). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65: 101–103. http://dx.doi.org/10.1515/cszma-2016-0013

Pliszko A. 2016. A casual occurrence of Physostegia virginiana (Lamiaceae) in Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65: 47–50. http://dx.doi.org/10.1515/cszma-2016-0004

Pliszko A. 2015. A new locality of Pilosella cymosa (Asteraceae) in Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 215–218. http://dx.doi.org/10.1515/cszma-2015-0030

Pliszko A., Woźniak-Chodacka M. 2015. A new record of Oenothera villosa (Onagraceae) in Poland. Botanica Lithuanica 21(2): 136–138. http://dx.doi.org/10.1515/botlit-2015-0017

Pliszko A. 2015. Agastache rugosa (Lamiaceae), a new casual alien in the flora of Poland. Botanica Lithuanica 21(1): 74–76. http://dx.doi.org/10.1515/botlit-2015-0010

Pliszko A. 2013. Rzadkie, zagrożone i prawdopodobnie wymarłe rośliny naczyniowe rezerwatu „Ruda” w dolinie Rospudy. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(3): 78–82.

Pliszko A. 2011. Nowe dane dotyczące występowania turzycy ościstej Carex atherodes Spreng. w północno-wschodniej Polsce. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 99–102.

Pliszko A. 2011. Obfite występowanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera Royle w dolinie górnej Rospudy. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 83–86.

Pliszko A. 2010. Interesujące stanowisko groszku wschodniokarpackiego Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Przegląd Przyrodniczy 21(4): 43–46.

Pliszko A. 2009. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 3–10.


Monografie (w języku polskim):

Pliszko A. 2014. Flora roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Prace Botaniczne 48: 1–349. (24,5 arkusza wydawniczego)


Rozdziały w monografiach (w języku polskim):

Kuta E., Pliszko A. 2014. Viola epipsila Ledeb. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków: 329–331.
(poniżej 0.5 arkusza wydawniczego)

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A. 2014. Potamogeton rutilus Wolfg. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków: 570–572. (poniżej 0.5 arkusza wydawniczego)

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A., Merdalski M. 2014. Stuckenia filiformis Pers. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków: 572–574.
(poniżej 0.5 arkusza wydawniczego)


Streszczenia i materiały konferencyjne:

Pliszko A., Zając M. 2016. Current and potential distribution of Solidago × niederederi (Asteraceae) in Poland. pp. 163. In: Ries C., Krippel Y. (eds), Biological invasions: interactions with environmental change. Book of abstracts. NEOBIOTA 2016 – 9th International Conference on Biological Invasions. Vianden, Luxembourg, 14–16 September 2016. 256 pp.

Pliszko A. 2015. Zdolność do hybrydyzacji z rodzimymi gatunkami roślin jako przejaw inwazyjności obcych gatunków we florze Polski. W: L. Krzysztofiak, A. Krzysztofiak (red.) Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Materiały Sympozjum Naukowego pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, które odbyło się w dniach 3-6 września 2014 roku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (Gawrych Ruda). Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe, 93–102.

Jermakowicz E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Pliszko A. 2014. Reproduction success and pollen limitation in natural and anthropogenic populations of orchid Malaxis monophyllos (L.) Sw. Proceedings of the 11th International Conference “Synanthropization of flora and vegetation”, September 11–13, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland. Biodiversity: Research and Conservation, Supplement 1: 52–53.