Skład Rady Instytutu Botaniki

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Prof. dr hab. Andrzej JOACHIMIAK
 • Prof. dr hab. Piotr KÖHLER
 • Prof. dr hab. Józef MITKA
 • Prof. dr hab. Bartosz PŁACHNO
 • Prof. dr hab. Alicja ZEMANEK
 • Dr hab. Wojciech BĄBA
 • Dr hab. Grzegorz GÓRALSKI
 • Dr hab. Robert KONIECZNY
 • Dr hab. Maria KOŚCIŃSKA-PAJĄK
 • Dr hab. Piotr MLECZKO
 • Dr hab. Krystyna MUSIAŁ
 • Dr hab. Marcin NOBIS
 • Dr hab. Piotr OSYCZKA
 • Dr hab. Marzena POPIELARSKA-KONIECZNA
 • Dr hab. Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
 • Dr hab. Halina ŚLESAK
 • Dr hab. Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ
 • Dr hab. Szymon ZUBEK

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • Dr Agnieszka NOBIS
 • Dr Kaja ROLA
 • Dr Aneta SŁOMKA
 • Dr Monika TULEJA

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Dr Bogusław BINKIEWICZ
 • Mgr Zbigniew KUROŚ

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • Mgr Rita RAKOWSKA
 • Mgr Justyna ŻABICKA

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym

 • Prof. dr hab. Eugeniusz DUBIEL
 • Prof. dr hab. Zbigniew DZWONKO
 • Prof. dr hab. Barbara GUMIŃSKA
 • Prof. dr hab. Krystyna HARMATA
 • Prof. dr hab. Romana IZMAIŁOW
 • Prof. dr hab. Elżbieta KUTA
 • Prof. dr Anna MEDWECKA-KORNAŚ
 • Prof. dr hab. Stefania LOSTER
 • Prof. dr hab. Maria OLECH
 • Prof. dr hab. Kazimierz SZCZEPANEK
 • Prof. dr hab. Krystyna TOWPASZ
 • Prof. dr hab. Helena TRZCIŃSKA-TACIK
 • Prof. dr hab. Adam ZAJĄC
 • Prof. dr hab. Bogdan ZEMANEK

Przedstawiciel związków zawodowych z głosem doradczym

 • Mgr Stefan GAWROŃSKI

Terminy posiedzeń

Planowane terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Instytutu Botaniki UJ w roku akademickim 2018/2019:

 • 02.10.2018
 • 06.11.2018
 • 04.12.2018
 • 08.01.2019
 • 05.02.2019
 • 05.03.2019
 • 02.04.2019
 • 07.05.2019
 • 04.06.2019
 • 03.09.2019