Skład Rady Instytutu Botaniki

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
 • Prof. dr hab. Piotr Köhler
 • Prof. dr hab. Alicja Zemanek
 • Dr hab. Wojciech Bąba
 • Dr hab. Grzegorz Góralski
 • Dr hab. Robert Konieczny
 • Dr hab Kinga Kostrakiewicz-Gierałt
 • Dr hab. Maria Kościńska-Pająk
 • Dr hab. Józef Mitka
 • Dr hab. Piotr Mleczko
 • Dr hab. Krystyna Musiał
 • Dr hab. Marcin Nobis
 • Dr hab. Piotr Osyczka
 • Dr hab. Bartosz Płachno
 • Dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna
 • Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
 • Dr hab. Halina Ślesak
 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz (Przewodnicząca Rady)
 • Dr hab. Szymon Zubek

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • Dr Agnieszka Nobis
 • Dr Kaja Rola
 • Dr Aneta Słomka
 • Dr Monika Tuleja

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • Dr Bogusław Binkiewicz
 • Mgr Zbigniew Kuroś

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • Wiktoria Kędzior
 • Artur Górecki
 • mgr Paulina Wietrzyk
 • mgr Justyna Żabicka

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko
 • Prof. dr hab. Barbara Gumińska
 • Prof. dr hab. Krystyna Harmata
 • Prof. dr hab. Romana Izmaiłow
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kuta
 • Prof. dr Anna Medwecka-Kornaś
 • Prof. dr hab. Stefania Loster
 • Prof. dr hab. Maria Olech
 • Prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek
 • Prof. dr hab. Krystyna Towpasz
 • Prof. dr hab. Helena Trzcińska-Tacik
 • Prof. dr hab. Adam Zając
 • Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Terminy posiedzeń

Planowane terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Instytutu Botaniki UJ w roku akademickim 2018/2019:

 • 02.10.2018
 • 06.11.2018
 • 04.12.2018
 • 08.01.2019
 • 05.02.2019
 • 05.03.2019
 • 02.04.2019
 • 07.05.2019
 • 04.06.2019
 • 03.09.2019