Skład Rady Instytutu Botaniki

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Prof. dr hab. Andrzej JOACHIMIAK
 • Prof. dr hab. Piotr KÖHLER
 • Prof. dr hab. Józef MITKA
 • Prof. dr hab. Bartosz PŁACHNO
 • dr hab. Grzegorz GÓRALSKI, prof. UJ
 • dr hab. Krystyna MUSIAŁ, prof. UJ
 • dr hab. Marcin NOBIS, prof. UJ
 • dr hab. Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ, prof. UJ
 • dr hab. Szymon ZUBEK, prof. UJ
 • dr hab. Ewa DUBAS
 • dr hab. Robert KONIECZNY
 • dr hab. Maria KOŚCIŃSKA-PAJĄK
 • dr hab. Piotr MLECZKO
 • dr hab. Agnieszka NOBIS
 • dr hab. Piotr OSYCZKA
 • dr hab. Marzena POPIELARSKA-KONIECZNA
 • dr hab Aneta SŁOMKA
 • dr hab. Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
 • dr hab. Hajnalka SZENTGYÖRGYI
 • dr hab. Halina ŚLESAK
 • dr hab. Michał WĘGRZYN

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Artur PLISZKO
 • dr Kaja ROLA
 • dr Monika TULEJA

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • dr Bogusław BINKIEWICZ
 • mgr Zbigniew KUROŚ

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • mgr Rita RAKOWSKA
 • mgr Justyna ŻABICKA
   
 • Aleksandra BRANKIEWICZ
 • Gabriela GRZESIOWSKA
 • Szymon MISZCZAK

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym

 • Prof. dr hab. Eugeniusz DUBIEL
 • Prof. dr hab. Zbigniew DZWONKO
 • Prof. dr hab. Barbara GUMIŃSKA
 • Prof. dr hab. Krystyna HARMATA
 • Prof. dr hab. Romana IZMAIŁOW
 • Prof. dr hab. Elżbieta KUTA
 • Prof. dr Anna MEDWECKA-KORNAŚ
 • Prof. dr hab. Stefania LOSTER
 • Prof. dr hab. Maria OLECH
 • Prof. dr hab. Kazimierz SZCZEPANEK
 • Prof. dr hab. Krystyna TOWPASZ
 • Prof. dr hab. Adam ZAJĄC
 • Prof. dr hab. Alicja ZEMANEK
 • Prof. dr hab. Bogdan ZEMANEK

Przedstawiciel związków zawodowych z głosem doradczym

 • Mgr Stefan GAWROŃSKI

Terminy posiedzeń

Planowane terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Instytutu Botaniki UJ w roku akademickim 2019/2020:

 • 08.10.2019
 • 05.11.2019
 • 03.12.2019
 • 07.01.2020
 • 04.02.2020
 • 03.03.2020
 • 07.04.2020
 • 05.05.2020
 • 02.06.2020
 • 08.09.2020