Aktualności

Seminarium IB UJ - 30 maja 2017

Mgr Piotr Piszczek
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ grzybów arbuskularnych na zawartość metabolitów wtórnych w roślinach użytkowych”
 
Mgr Katarzyna Rożek
Instytut Botaniki UJ
„Wykształcenie mykoryzy arbuskularnej oraz jej wpływ na witalność wybranych gatunków naczyniowych roślin zielnych w lasach klimatu umiarkowanego”
 
godz.: 10:00-11:00
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

15 maja 2017

Pani Dr Kaja Rola otrzymała finansowanie projektu badawczego, pt. „Adaptacje porostów do skażenia metalami ciężkimi, czyli co stanowi o ich sukcesie kolonizacyjnym na obszarach ekstremalnie zanieczyszczonych”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 16 maja 2017

Mgr Magdalena Cygan
Instytut Botaniki UJ
„Poszukiwanie markerów molekularnych płci u wybranych gatunków roślin dwupiennych”

Mgr Magdalena Denysenko-Bennett
Instytut Botaniki UJ
„Analiza sekwencji organellowych Orobanche s. l., ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnego transferu genów”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 12 maja 2017

Prof. Vassiliki Betty Smocovitis
Department of Biology and History, University of Florida, USA
"The Quiet Moments of Integration: G. Ledyard Stebbins, Developmental Genetics and the Path to an Integrative Biology"

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - kwiecień

Zapraszam do zapoznania się z kwietniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (04.2017)

Seminarium IB UJ - 18 kwietnia 2017

Mgr Jakub Bizan
„Profil ekspresji, lokalizacja subkomórkowa oraz możliwa funkcja białka gemino-podobnego u Mesembryanthemum crystallinum L. w stresie związanym z deficytem wody oraz w stresie solnym”

Mgr Paulina Wietrzyk
„Znaczenie organizmów kryptogamicznych w procesie sukcesji pierwotnej na przedpolach lodowców Svalbardu”

godz.: 10.00-11.00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 4 kwietnia 2017

Mgr Iwona Chłosta
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ warunków kultury na cechy izolowanego bielma Triticum aestivum L. Analizy biochemiczne, ultrastrukturalne i molekularne”

Mgr Katarzyna Dziedzic
Instytut Botaniki UJ
„Płeć i regeneracja in vitro - badania nad dwupiennym gatunkiem Rumex thyrsiflorus Fingerh.”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 marca 2017

Mgr Agnieszka Janas
Instytut Botaniki UJ
„Histochemiczne aspekty formowania gametofitu żeńskiego u seksualnie i apomiktycznie rozmnażających się gatunków z rodzaju Hieracium, Pilosella i Taraxacum (Asteraceae)”

Mgr Elżbieta Jędrzejczak
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ inwazji Rudbeckia laciniata L. na roślinność oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 luty 2017

Mgr Klaudia Michno
Instytut Botaniki UJ
"Akumulacja metali i poziom tolerancji na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych i niemetalonośnych"
godz.: 10:00-10:30
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - styczeń

Zapraszam do zapoznania się ze styczniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (01.2017)

Seminarium IB UJ - 10 stycznia 2017

Dr Wojciech Bąba
Zakład Ekologii Roślin IB UJ
"Eko-fizjologiczne i genetyczne mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum L. (P.) Beauv. w krajobrazie rolniczym"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - listopad

Zapraszam do zapoznania się z listopadowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (11.2016)

Seminarium IB UJ - 15 listopada 2016

Dr Joanna Rojek
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Gdański
"U źródeł apomiksji - rozmnażanie w rodzaju Boechera"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

14 listopada 2016

Pani Mgr Magdalena Jopek otrzymała finansowanie projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 11 października 2016

Dr Pablo Vásquez Gassibe (Forest Engineer, PhD)
Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid, Spain (former institution)
“Fungal communities and fire associated to Mediterranean ecosystems”
godz.: 9:00-9:30

Dr hab. Szymon Zubek
Instytut Botaniki UJ
„Źródła finansowania badań naukowych w Polsce“
godz.: 9:30-10:30

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.