Aktualności

Seminarium IB UJ - 13 marca 2018

dr Kenji Yamada
Małopolskie Centrum Biotechnologii, UJ
„A mustard-oil-bomb defense system based on ER bodies in the seedling of Brassicaceae plants”

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7

Pożegnanie Śp. Prof. dr hab. Marii Zając

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 lutego 2018 roku odeszła z naszej społeczności

Śp. Prof. dr hab. Maria Zając

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Dyrektor Instytutu Botaniki oraz Kierownik Zakładu Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki UJ, Przewodnicząca sekcji Botaniki Komitetu Biologii Organizmalnej PAN oraz Członkini Prezydium Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Pani Profesor Maria Zając była uznanym w Polsce botanikiem, specjalizującym się w geografii roślin, synantropizacji szaty roślinnej, problematyce gatunków roślin inwazyjnych oraz ochronie przyrody. Opublikowała łącznie ponad 130 prac naukowych i popularno-naukowych. Wspólnie z mężem, prof. dr. hab. Adamem Zającem, przez wiele lat współtworzyła i rozwijała bazę rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, której efektem był m in. opublikowany w 2001 roku Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce oraz wiele publikacji z zakresu chorologii roślin.

Za wybitne monografie botaniczne, które współtworzyła, została odznaczona prestiżowymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Botanicznego: Medalem im. Władysława Szafera (2004) oraz Medalem im. Prof. Zygmunta Czubińskiego (2016).

W osobie Pani Profesor straciliśmy zaangażowanego w życie społeczności botaników w Polsce naukowca, wychowawczynię pokoleń studentów i kadr naukowych, wartościowego Człowieka i oddanego Przyjaciela.

Prof. dr hab. Maria Zając została pochowana 26. lutego 2018 roku na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Nowy projekt badawczy w IB UJ – 26.01.2018

Dr Grzegorz Pacyna otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Rośliny kopalne z późnego triasu Krasiejowa jako klucz do zrozumienia ewolucji flor w triasie i jurze", z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA. Gratulujemy! 

Seminarium IB UJ - 23 stycznia 2018

Prof. dr hab. Piotr Skubała
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
„Lasy i ludzie w zrównoważonym społeczeństwie”

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Nowy projekt badawczy w IB UJ – 10.01.2018

Dr Agnieszka Nobis otrzymała finansowanie projektu badawczego pt. „Rośliny korytarzy rzecznych: Czy występowanie roślin przywiązanych do dolin dużych rzek ma związek z właściwościami gleb?”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA. Gratulujemy!

Nowy projekt w IB UJ – 27.12.2017

Instytut Botaniki otrzymał finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Specjalne Urządzenie Badawcze. Kierownikiem projektu pt.  „Zielnik (Herbarium) Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego” jest dr hab. Marcin Nobis. Projekt będzie prowadzony w latach 2018-2020. Gratulujemy!

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z radością informujemy, że Pani Anna Wróbel, magistrantka dra hab. Marcina Nobisa, otrzymała na rok 2017/2018 stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Seminarium IB UJ - 12 grudnia 2017

Dr Volker Otte
Section of Lichenology and Bryology, Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz
„A hotspot of biodiversity - lichens in the Caucasus”

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Seminarium IB UJ - 28 listopada 2017

Mgr inż. Piotr Chachuła
Pieniński Park Narodowy
"Różnorodność i ekologia wybranych grup grzybów makroskopijnych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego"

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Nowy projekt badawczy w IB UJ

Dr hab. Piotr Mleczko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Różnorodność i wzajemne powiązania pomiędzy gryzoniami a grzybami podziemnymi, oraz ich wpływ na środowisko przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego” z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych poprzez Pieniński Park Narodowy. Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 13 października 2017

Dr hab. Jadwiga Śliwka
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy
"Ziemniak i zaraza ziemniaka - genetyczny wyścig zbrojeń"

godz. 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Informacja o zasadach funkcjonowania Biblioteki Instytutu Botaniki od października 2017 r.

Nowy projekt badawczy w IB UJ

Dr Małgorzata Jaźwa otrzymała finansowanie projektu badawczego, pt. „Różnorodność florystyczna a właściwości fizyko-chemiczne przydrożnych gleb”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA. Gratulujemy!

PhD Programme in Biology

Faculty of Biology and Earth Sciences and Institute of Botany offer new PhD Programme in Biology carried out in English, in full-time, four-year system. Recruitment will be in summer 2017. For more information visit www.binoz.uj.edu.pl/phd_biology

Seminarium IB UJ - 13 czerwca 2017

Prof. Douglas Zook
University of Massachusetts/Boston, USA
"Practicing earth-centered ethics - inspiring examples from around the world"

godz. 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Seminarium IB UJ - 12 czerwca 2017

Prof. Anjana Jajoo
School Of Life Science, Devi Ahilya University, India
"Photosynthesis and Chlorophyll fluorescence"

godz. 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Seminarium IB UJ - 8 czerwca 2017

Prof. M.N.V. Prasad
Department of Plant Sciences, University of Hyderabad, India
„Biodiversity prospecting for fostering bioeconomy and improved bioremediation”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 30 maja 2017

Mgr Piotr Piszczek
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ grzybów arbuskularnych na zawartość metabolitów wtórnych w roślinach użytkowych”
 
Mgr Katarzyna Rożek
Instytut Botaniki UJ
„Wykształcenie mykoryzy arbuskularnej oraz jej wpływ na witalność wybranych gatunków naczyniowych roślin zielnych w lasach klimatu umiarkowanego”
 
godz.: 10:00-11:00
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

15 maja 2017

Pani Dr Kaja Rola otrzymała finansowanie projektu badawczego, pt. „Adaptacje porostów do skażenia metalami ciężkimi, czyli co stanowi o ich sukcesie kolonizacyjnym na obszarach ekstremalnie zanieczyszczonych”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 16 maja 2017

Mgr Magdalena Cygan
Instytut Botaniki UJ
„Poszukiwanie markerów molekularnych płci u wybranych gatunków roślin dwupiennych”

Mgr Magdalena Denysenko-Bennett
Instytut Botaniki UJ
„Analiza sekwencji organellowych Orobanche s. l., ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnego transferu genów”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 12 maja 2017

Prof. Vassiliki Betty Smocovitis
Department of Biology and History, University of Florida, USA
"The Quiet Moments of Integration: G. Ledyard Stebbins, Developmental Genetics and the Path to an Integrative Biology"

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - kwiecień

Zapraszam do zapoznania się z kwietniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (04.2017)

Seminarium IB UJ - 18 kwietnia 2017

Mgr Jakub Bizan
„Profil ekspresji, lokalizacja subkomórkowa oraz możliwa funkcja białka gemino-podobnego u Mesembryanthemum crystallinum L. w stresie związanym z deficytem wody oraz w stresie solnym”

Mgr Paulina Wietrzyk
„Znaczenie organizmów kryptogamicznych w procesie sukcesji pierwotnej na przedpolach lodowców Svalbardu”

godz.: 10.00-11.00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 4 kwietnia 2017

Mgr Iwona Chłosta
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ warunków kultury na cechy izolowanego bielma Triticum aestivum L. Analizy biochemiczne, ultrastrukturalne i molekularne”

Mgr Katarzyna Dziedzic
Instytut Botaniki UJ
„Płeć i regeneracja in vitro - badania nad dwupiennym gatunkiem Rumex thyrsiflorus Fingerh.”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 marca 2017

Mgr Agnieszka Janas
Instytut Botaniki UJ
„Histochemiczne aspekty formowania gametofitu żeńskiego u seksualnie i apomiktycznie rozmnażających się gatunków z rodzaju Hieracium, Pilosella i Taraxacum (Asteraceae)”

Mgr Elżbieta Jędrzejczak
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ inwazji Rudbeckia laciniata L. na roślinność oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 luty 2017

Mgr Klaudia Michno
Instytut Botaniki UJ
"Akumulacja metali i poziom tolerancji na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych i niemetalonośnych"
godz.: 10:00-10:30
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - styczeń

Zapraszam do zapoznania się ze styczniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (01.2017)

Seminarium IB UJ - 10 stycznia 2017

Dr Wojciech Bąba
Zakład Ekologii Roślin IB UJ
"Eko-fizjologiczne i genetyczne mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum L. (P.) Beauv. w krajobrazie rolniczym"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - listopad

Zapraszam do zapoznania się z listopadowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (11.2016)

Seminarium IB UJ - 15 listopada 2016

Dr Joanna Rojek
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Gdański
"U źródeł apomiksji - rozmnażanie w rodzaju Boechera"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

14 listopada 2016

Pani Mgr Magdalena Jopek otrzymała finansowanie projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 11 października 2016

Dr Pablo Vásquez Gassibe (Forest Engineer, PhD)
Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid, Spain (former institution)
“Fungal communities and fire associated to Mediterranean ecosystems”
godz.: 9:00-9:30

Dr hab. Szymon Zubek
Instytut Botaniki UJ
„Źródła finansowania badań naukowych w Polsce“
godz.: 9:30-10:30

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.