Aktualności

Seminarium IB UJ - 28 marca 2017

Mgr Agnieszka Janas
Instytut Botaniki UJ
„Histochemiczne aspekty formowania gametofitu żeńskiego u seksualnie i apomiktycznie rozmnażających się gatunków z rodzaju Hieracium, Pilosella i Taraxacum (Asteraceae)”

Mgr Elżbieta Jędrzejczak
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ inwazji Rudbeckia laciniata L. na roślinność oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 luty 2017

Mgr Klaudia Michno
Instytut Botaniki UJ
"Akumulacja metali i poziom tolerancji na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych i niemetalonośnych"
godz.: 10:00-10:30
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - styczeń

Zapraszam do zapoznania się ze styczniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (01.2017)

Seminarium IB UJ - 10 stycznia 2017

Dr Wojciech Bąba
Zakład Ekologii Roślin IB UJ
"Eko-fizjologiczne i genetyczne mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum L. (P.) Beauv. w krajobrazie rolniczym"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - listopad

Zapraszam do zapoznania się z listopadowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (11.2016)

Seminarium IB UJ - 15 listopada 2016

Dr Joanna Rojek
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Gdański
"U źródeł apomiksji - rozmnażanie w rodzaju Boechera"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

14 listopada 2016

Pani Mgr Magdalena Jopek otrzymała finansowanie projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 11 października 2016

Dr Pablo Vásquez Gassibe (Forest Engineer, PhD)
Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid, Spain (former institution)
“Fungal communities and fire associated to Mediterranean ecosystems”
godz.: 9:00-9:30

Dr hab. Szymon Zubek
Instytut Botaniki UJ
„Źródła finansowania badań naukowych w Polsce“
godz.: 9:30-10:30

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.