Tomasz Ilnicki

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: tomasz.ilnicki@uj.edu.pl, tomaszilnicki67@gmail.com
tel. (phone): (+48 12) 664 60 36

Zainteresowania badawcze

Moją zasadniczą specjalizacją naukową jest cytologia roślin, w tym szczególnie cytogenetyka. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruję się głównie na zjawisku zmienności chromosomowej w kulturach in vitro i naturalnych populacjach gatunków oraz na śledzeniu przebiegu ewolucji w obrębie gatunku, rodzaju i wyższych taksonów roślin w ramach biosystematyki. Równolegle z pracą zawodową wykorzystuję zdobyte doświadczenia naukowe w rozwijaniu zainteresowań interdyscyplinarnych z pogranicza biologii ewolucyjnej i genetyki, filozofii i teologii, w tym dotyczących relacji pomiędzy naukami przyrodniczymi a światopoglądem.

Wybrane publikacje 2005-2015 (selected publications)

Ilnicki T. 2005. Relation between faith and science in the context of theory of evolution. Stav dialogu prirodovědcu s teology: témata – osobnosti – instituce. Teologicka fakultá jihočeské univerzity. Česke Budějovice (Konference 20. - 21.5.2005).

Mitka J. Sutkowska A., Ilnicki T., Joachimiak A. 2007. Reticulate evolution of high-alpine Aconitum (Ranunculaceae) in the eastern Sudetes and Western Carpathians (Central Europe). Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 49: 15–26.

Gernand D, Golczyk H, Rutten T, Ilnicki T, Houben A, Joachimiak AJ. 2007. Tissue culture triggers chromosome alterations, amplification, and transposition of repeat sequences in Allium fistulosum. Genome. 50: 435–442.

Ilnicki T., Hasterok R., Szeląg Z. 2010. Cytogenetic analysis of Hieracium transylvanicum (Asteraceae). Caryologia 63: 192–196.

Ilnicki T., Joachimiak AJ, Sutkowska A., Mitka J. 2011. Cytotypes Distribution of Aconitum variegatum L. in Central Europe. In: Zemanek B. (ed.),  Geobotanist and Raxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, s. 169-192.

Ilnicki T. Skutki biologiczne grzechu pierworodnego. Tygodnik Salwatorski 51 (939), s. 4-5.

Ilnicki T. 2014. Plant biosystematics with the help of cytology and cytogenetics. Caryologia 67(3): 199-208.