Zakład Ekologii Roślin

Pokaż na większej mapie

Address
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków

Rok założenia: 1973

Profil badawczy:

 • ekologia populacji roślinnych, ich dynamika i bank nasion,
 • ekologia zbiorowisk roślinnych, ich klasyfikacja, sukcesja i zmiany pod wpływem działalności człowieka,
 • kartografia geobotaniczna,
 • czynna ochrona przyrody w rezerwatach i parkach narodowych,
 • bioróżnorodność

Kierownik

prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko
tel. 12 424 17 80
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków

e-mail: ubdzwonk@cyf-kr.edu.plzbigniew.dzwonko@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Wojciech Bąba - dr hab.

Specjalność:

 • ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia i ochrona półnaturalnych zbiorowisk roślinnych,
 • ekologia populacji roślin,
 • metody numeryczne w badaniach ekologicznych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ekologia ogólna,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Szata roślina Polski.

 

Zbigniew Dzwonko - prof. dr hab., profesor zwyczajny

Specjalność:

 • ekologia

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia zbiorowisk,
 • fitosocjologia i klasyfikacja zbiorowisk roślinnych,
 • sukcesja i dynamika zbiorowisk roślinnych,
 • ekologia populacji roślin.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ekologia ogólna,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Seminarium dla V roku.

 

Kinga Kostrakiewicz-Gierałt - dr hab., adiunkt

Specjalność:

 • ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia zbiorowisk roślinnych,
 • biologia populacji roślin,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ekologia ogólna,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Maciej Kozak - dr, adiunkt

Specjalność:

 • fitosocjologia,
 • florystyka.

Zainteresowania badawcze:

 • flora i roślinność Polski,
 • ekologia i zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych w Karpatach,
 • geobotanika,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ekologia ogólna,
 • Kartografia i teledetekcja,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Alina Stachurska-Swakoń - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • geografia roślin,
 • fitosocjologia.

Zainteresowania badawcze:

 • geografia roślin,
 • florystyka,
 • fitosocjologia,
 • zastosowania metod numerycznych w badaniach nad roślinnością,
 • dynamika roślinności,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ochrona gatunkowa roślin - teoria i praktyka,
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat,
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej,
 • Podstawy fitosocjologii (dla kierunku: Geografia).

Pracownicy naukowo-techniczni

 • mgr Stefan Gawroński

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Aneta Matykiewicz

Doktoranci

 • mgr Krystian Budzik
 • mgr Karolina Mikołajczyk
 • mgr Ewa Mróz-Witkowska
 • mgr Tomasz Wójcik