Department of Polar Research and Documentation

Address: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Poland
Head: dr. hab. Piotr Osyczka, phone: (00 48) 12 664-67-85, e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl

Department of Cytology and Embryology of Plants

Address: Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, Poland
Head: dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, phone: (00 48) 12 664-60-27, e-mail: m.popielarska-knieczna@uj.edu.pl

Department of Plant Ecology

Addresses: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Poland
Head: dr. hab. Szymon Zubek, phone: (00 48) 12 664-69-26, e-mail: szymon.zubek@uj.edu.pl

Department of Taxonomy, Phytogeography and Palaeobotany

Addresses: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, Poland
Head: dr. hab. Marcin Nobis, phone: (00 48) 12 664-69-29, e-mail: m.nobis@uj.edu.pl