Sale i pracownie

Sale wykładowe i ćwiczeniowe

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Gronostajowa 9

  • sala wykładowa
  • sale ćwiczeniowe
  • pokoje do pracy dla magistrantów oraz doktorantów


Zakłady: Badań i Dokumentacji Polarnej, Ekologii Roślin, Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki oraz Ogród Botaniczny - ul. Kopernika 27, Collegium Śniadeckiego:

  • kameralne sale wykładowe - w podziemiach
  • pokój do pracy dla doktorantów - parter
  • pracownia dla magistrantów - I piętro
  • sala komputerowa - I piętro
  • budynek dydaktyczny (pawilon po lewej stronie wejścia): 1 sala wykładowa, 2 sale ćwiczeniowe


Obsługą zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Botaniki UJ przy ul. Kopernika 27 zajmuje się Jolanta Sajka

Pracownia magisterska

Pracownia magisterska przy ul. Kopernika 27 (pok. 25, I piętro) przeznaczona jest dla wszystkich studentów będących pod opieką Zakładów: Badań i Dokumentacji Polarnej im. Zdzisława Czeppego, Ekologii Roślin; Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki. Pracownia ma powierzchnię ok. 40 m2 i jest przygotowana dla około 20 studentów. Wyposażona jest w biurka i szafki na materiały dla każdego studenta. Magistranci mogą na czas wykonywania pracy wypożyczać mikroskopy i lupy pomocne w opracowywaniu materiałów. Obok pracowni magisterskiej jest pracownia komputerowa, w której studenci mogą samodzielnie przygotować w postaci elektronicznej tekst, wykresy, ryciny, a formę końcową pracy wydrukować na ogólnie dostępnej drukarce.

Opiekunem pracowni magisterskiej jest mgr Joanna Połcik.