Branches

Campus

Gronostajowa 3
30-387 Kraków
phone: (00 48) 12 664-67-95
fax: (00 48) 12 423-09-49
sekretariat.ib@uj.edu.pl

Gronostajowa 9
30-387 Kraków
phone: (00 48) 12 664-53-43
fax: (00 48) 664-51-04
katarzyna.piechowicz@uj.edu.pl

Lubicz

Lubicz 46
31-512 Kraków
phone: (00 48) 12 421-51-44