Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekretariat
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
tel.: 12 664 67 95
fax: 12 423 09 49

 

 

 

 

 

 

Inne budynki
ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

 

Zapraszamy na kursy dokształcające dla nauczycieli oraz amatorów botaniki
i mikologii. Zapoznaj się z naszą ofertą dydaktyczną.

 szczegółowe informacje