Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 lutego 2018 roku
odeszła
 
Śp.
Prof. dr hab. Maria Zając

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wieloletni Dyrektor Instytutu Botaniki oraz Kierownik Zakładu Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki UJ,
Przewodnicząca sekcji Botaniki Komitetu Biologii Organizmalnej PAN oraz Członkini Prezydium
Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Pani Profesor Maria Zając była uznanym w Polsce botanikiem, specjalizującym się w geografii roślin, synantropizacji szaty roślinnej, problematyce gatunków roślin inwazyjnych oraz ochronie przyrody. Opublikowała łącznie ponad 130 prac naukowych
i popularno-naukowych. Wspólnie z mężem, prof. dr. hab. Adamem Zającem, przez wiele lat współtworzyła i rozwijała bazę rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, której efektem był m.in. opublikowany w 2001 roku Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce oraz wiele publikacji z zakresu chorologii roślin. 

Za wybitne monografie botaniczne, które współtworzyła, została odznaczona prestiżowymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Botanicznego: Medalem im. Władysława Szafera (2004) oraz Medalem im. Prof. Zygmunta Czubińskiego (2016). 
 
W osobie Pani Profesor straciliśmy
zaangażowanego w życie społeczności botaników w Polsce naukowca, 
wychowawczynię pokoleń studentów i kadr naukowych,
wartościowego Człowieka i oddanego Przyjaciela.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26. lutego 2018 roku (poniedziałek).
Msza Św. w intencji Zmarłej odprawiona zostanie o godz. 12:20 w kaplicy (przy ulicy Powstańców)
na Cmentarzu Batowickim w Krakowie. 
 

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Botaniki UJ

Zapraszamy na kursy dokształcające dla nauczycieli oraz amatorów botaniki
i mikologii. Zapoznaj się z naszą ofertą dydaktyczną.

 szczegółowe informacje