Sale i pracownie

Sale wykładowe i ćwiczeniowe

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Gronostajowa 9

  • sala wykładowa
  • sale ćwiczeniowe


Zakłady: Badań i Dokumentacji Polarnej, Ekologii Roślin, Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki oraz Ogród Botaniczny - ul. Kopernika 27, Collegium Śniadeckiego:

  • kameralne sale wykładowe - w podziemiach
  • sala komputerowa - I piętro
  • budynek dydaktyczny (pawilon po lewej stronie wejścia): 1 sala wykładowa, 2 sale ćwiczeniowe


Obsługą zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Botaniki UJ przy ul. Kopernika 27 zajmują się: Aneta Matykiewicz, mgr Joanna Połcik, Jolanta Sajka