Rozprawy doktorskie - przewody otwarte Rozprawy doktorskie - przewody otwarte

mgr Marta Majewska - "Interactions of invasive plants with arbuscular mycorrhizal fungi"
promotor: dr hab. Szymon Zubek

mgr Jakub Dębowski - "Zagadnienia fitogeograficzne i flora roślin naczyniowych między Cisną a Komańczą (Bieszczady Zachodnie)"
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Michał Adamski - "Warunki dekompozycji sinicowej cytotoksyny cylindrospermopsyny. Charakterystyka produktów jej rozkładu"
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

mgr Monika Beszczyńska-Padło - "Antropogeniczne przemiany flory na tle geobotanicznej charakterystyki północnej części Kotliny Oświęcimskiej"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Ewelina Klichowska - "Studia taksonomiczne ostnic z sekcji Stipa, ze szczególnym uwzględnieniem między- i wewnątrzpopulacyjnej zmienności Stipa pennata L. w Polsce"
promotor: dr hab. Marcin Nobis

mgr Piotr Żabicki - "Ex situ preservation of endangered violet (Viola stagnina Kit.) with the use of in vitro micropropagation and tissue cryopreservation"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr inż. Magdalena Dąbrowska - "Zmienność morfologiczna, struktura genetyczna i hybrydyzacja międzygatunkowa występujących w Polsce grzybieni białych Nymphaea alba L. i grzybieni północnych N. candida Presl"
promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Aleksandra Andryka - "Flora ogrodów rustykalnych wybranych miejscowości Sandomierszczyzny i Sądecczyzny - analiza porównawcza"
promotor: dr hab. Piotr Köhler

mgr Karolina Mikołajczyk - "Zróżnicowanie roślinności nieleśnej masywu Pilska w Beskidzie Żywieckim na tle struktury krajobrazu i historii gospodarczego użytkowania"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Marta Tucharz - "Embriologia apomiktycznych gatunków Poa nemoralis i Poa pratensis z uwzględnieniem badan cytochemicznych i ultrastrukturalnych"
promotor dr hab. Maria Kościńska – Pająk

mgr Agnieszka Słaby - "Udział porostów epibryofitycznych w budowie tundry arktycznej rejonu Bellsundu (Spitsbergen)"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

mgr  inż. Magdalena Jopek - "Taksonomia molekularna Ranunculus subgen. Batrachium (Ranunculaceae) w Polsce"
promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Tomasz Wójcik - "Zbiorowiska łąkowe w dolinie Wielopolski na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie)"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Krystian Budzik - "Fitogeograficzne problemy i współczesne zróżnicowanie flory Pogórza Rożnowskiego"
promotor: prof. dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

mgr inż. Robert Zelek - "Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo"
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek