Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa IB UJ znajduje się przy ul. Kopernika 27 (I piętro). Jest wyposażona w 11 komputerów podłączonych do serwera Instytutu. Z pracowni mogą korzystać pracownicy IB, doktoranci IB oraz studenci. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin.

Pracownią opiekuje się dr Michał Węgrzyn, pokój 26 (I piętro), tel.: 663 36 62.

Regulamin pracowni komputerowej IB UJ

1. Dostęp do sieci mają pracownicy, doktoranci i studenci IB UJ oraz uczestnicy aktualnie odbywających się kursów komputerowych.

2. Pracownia dostępna jest codziennie, z wyjątkiem godzin nocnych. Klucz do pracowni można otrzymać na portierni po zostawieniu legitymacji studenckiej. 

3. Osoby korzystające z pracowni komputerowej ponoszą odpowiedzialność za sprzęt komputerowy, z którego korzystają, jak i za porządek na sali. Po zakończeniu pracy prosimy o wyłączenie komputera.

4. Sieć służy celom naukowym i dydaktycznym, a nie komercyjnym, nieprzestrzeganie tej zasady grozi utratą prawa do pracy w sieci.