Grzyby, porosty i śluzowce - warsztaty terenowe

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to amator mykologii, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Podstawowe cele kształcenia

  • Poznanie zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego grzybów wielkoowocnikowych, porostów (grzybów zlichenizowanych) oraz śluzowców.
  • Poznanie przedstawicieli omawianych grup organizmów w ich naturalnym środowisku.
  • Zaznajomienie ze sposobami identyfikacji grzybów wielkoowocnikowych, porostów oraz śluzowców, metodami ich zbioru, konserwacji i przechowywania oraz możliwościami wykorzystania (ze szczególnym uwzględnieniem grzybów i porostów).

Wymagania wstępne

Brak.

Limit miejsc: od 10 do 20 osób

Od 10 do 20 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 30.08.2018.

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej.

Czas trwania i termin realizacji kursu

48 godz. lekcyjnych, dwa weekendy (sobota i niedziela): 22 i 23 oraz 29 i 30 września.

Opłata

1000 PLN (obejmuje koszt pobytu w Stacji Górskiej Wydziału Biologii w Ochotnicy Górnej).

Plan kursu

  • Prezentacja zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego grzybów, porostów i śluzowców występujących w Polsce oraz ich wykorzystania przez człowieka.
  • Prezentacja podstawowych zasad identyfikacji grzybów, porostów i śluzowców przy pomocy kluczy.
  • Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków grzybów, porostów, śluzowców oraz ich siedlisk, zbiór wybranych okazów).

Warunki zaliczenia kursu

10 prawidłowo przygotowanych do przechowywania i zaetykietowanych okazów organizmów zebranych podczas zajęć.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr hab. Piotr Mleczko
e-mail: piotr.mleczko@uj.edu.pl
tel.: 694-72-80-70

Uwaga

Ze względu na miejsce realizacji i specyfikę kursu, uczestnicy mają możliwość kontaktu z Prowadzącymi również poza czasem przewidzianym na regularne zajęcia dydaktyczne. Możliwe jest również wspólne przygotowywanie i degustacja posiłków z grzybów zebranych w czasie trwania kursu. Zebrane podczas zajęć grzyby można zabrać ze sobą po uprzednim ich sprawdzeniu przez prowadzącego.