Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, któremu zależy na doskonaleniu warsztatu pracy.

Podstawowe cele kształcenia

  • poszerzenie wiedzy przyrodniczej
  • poszerzenie umiejętności wykonywania, obserwacji i analizy preparatów mikroskopowych
  • poszerzenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, planowania eksperymentów, przygotowywania projektów edukacyjnych oraz kart pracy dla uczniów

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Opłata

350 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 16,66 PLN)

Czas trwania i termin realizacji kursu

4 dni (dwa weekendy), 18-19.05 i 25-26.05.2019 r., w sumie 21 godzin lekcyjnych.

Szczegółowy harmonogram:
18.05.2019 – 2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne
19.05.2019 – 1 blok zajęć po 3 godziny lekcyjne
25.05.2019 – 2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne
26.05.2019 – 2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 17.04.2019 r.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: agnieszka.nobis@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne

Miejsce realizacji kursu

Sale dydaktyczne Instytutu Botaniki UJ i Ogród Botaniczny UJ przy ul. Mikołaja Kopernika 27 w Krakowie.

Plan kursu

  • proste i tanie doświadczenia biologiczne
  • obserwacja przyrodnicza (obsługa mikroskopu, wykonywanie preparatów i rysunków obiektów biologicznych)
  • planowanie eksperymentu (formułowanie celów i hipotez, weryfikacja hipotez)
  • smartfon jako narzędzie pracy ucznia w terenie

Warunki zaliczenia kursu

Przygotowanie własnego konspektu lekcji / karty pracy dla ucznia / projektu edukacyjnego obejmującego treści z zakresu biologii lub przyrody.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Agnieszka Nobis
e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl
tel.: 694 728 070