Program MOST Program MOST

Informacje ogólne

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Akademiki MOST:
Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ. Szczegóły dostępne dla studentów są zamieszczone na http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most a dla doktorantów dostępne są na http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Więcej informacji na stronie programu: www.most.amu.edu.pl

Film informujący o Programie MOST: https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0

Szczegółowe informacje o programie:

Strony Uniwersytetu Jagiellońskiego informujące o programie:

MOST dla studentów: http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most

MOST dla doktorantów: http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Koordynator uczelniany:

mgr Agnieszka Piziak
Dział Nauczania UJ
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel.: 12 663-11-34
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

W chwili obecnej zastępstwo pełni:
mgr Paulina Popowicz
Dział Nauczania UJ
ul. Gołębia 24 (p. 5), 31-007 Kraków
tel.: 12 663-11-35
fax: 12 421-59-15
e-mail: paulina.popowicz@uj.edu.pl