Materiały dydaktyczne dla studentów

Warsztaty botaniczne

Biologia grzybów

Biologia grzybów - harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017, terminy spotkań oraz tematy wykładów i ćwiczeń.

Biologia grzybów

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (2017/2018)

Wymowa nazw łacińskich