Materiały dydaktyczne dla studentów

Botanika - zajęcia terenowe WBNZ-918

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913) - 2018/2019

Warsztaty botaniczne

Biologia grzybów

Biologia grzybów - harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017, terminy spotkań oraz tematy wykładów i ćwiczeń.

Biologia grzybów

Wymowa nazw łacińskich