Materiały dydaktyczne dla studentów

Biologia grzybów (2016/2017)

Biologia grzybów - harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017, terminy spotkań oraz tematy wykładów i ćwiczeń.

Biologia grzybów

Warsztaty botaniczne (2016/2017)

Regulamin kursu Warsztaty botaniczne (WBNZ-912) realizowanego w Instytucie Botaniki UJ w roku akademickim 2016/2017.

Warsztaty botaniczne

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (2016/2017)

Wymowa nazw łacińskich