Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
Telefon: 12 664-67-95
E-mail: sekretariat.ib@uj.edu.pl

 

 

 

Inne lokalizacje
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków

 

 

 

Zapraszamy na kursy dokształcające dla nauczycieli oraz amatorów botaniki
i mikologii. Zapoznaj się z naszą ofertą dydaktyczną.